Види контрактів, на що звернути увагу, що важливо при прийомі на роботу мігрантів?

Існує багато видів контрактів, які можна укладати у зв’язку з виконанням робіт в

Польщі. Найпопулярнішими є:

– umowa o pracę,

– umowa zlecenie i

– umowa o dzieło.

Кожен із цих контрактів укладається при різних обставинах. Обсяг прав та обов’язків працівників на підставі цих договорів також відрізняється.

Як правило, umowa zlecenie i umowa o dzieło дає працівнику більше свободи, але umowa o pracę надає працівнику більші права та особливий захист, передбачені Трудовим Кодексом.

Umowa o pracę – Трудовий договір

Працівник зобов’язується виконувати певну роботу за і під керівництво роботодавця в місці та в час, зазначені роботодавцем, а роботодавець зобов’язується прийняти працівника на роботу за винагороду.

1) Існує три види umowy o pracę:

– на випробувальний термін: максимум 3 місяці, з метою перевірки кваліфікації працівника;

– строковий: до трьох послідовних контрактів на загальний період часу не більше 33 місяців;

– на невизначений термін: необмежений у часі.

2) Грошова винагорода за виконану роботу виплачується не рідше одного разу на місяць у фіксованій та узгодженій наперед терміні виплати. Щомісячна заробітна плата виплачується не пізніше 10 числа наступного місяця.

3) Umowę o pracę можна розірвати:

– за домовленістю сторін: коли і роботодавець, і працівник хочуть припинити робочі відносини;

– за попереднім повідомленням про розірвання договору: в такому випадку законом визначається обов`язковий термін відпрацювання (від 2 тижнів до 3 місяців);

– без попередження: з вини працівника (випадки, визначені законом), у випадку тривалої хвороби або безпідставної неявки працівника, коли було порушено виконання основних обов’язків по відношенню до працівника, або коли робота завдає шкоди здоров’ю.

– із закінченням терміну, на який договір був укладений.

4) Працівник має право на оплачувані різні види відпусток: відпустка, декрет, батьківська та безкоштовна виховавча відпустка.

5) Працівник має можливість користуватися державним медичним обслуговуванням

6) Працівник має право на оплачуваний лікарняний (80% від заробітньої плати).

7) Працівник, який виконує надурочну роботу, має право на підвищений розмір

винагороди  за виконану роботу, або на відповідну кількість відгулу.

Umowa zlecenie – Договір доручення

Працівник (підрядник) зобов’язується виконати певну правову діяльність для замовника

1) Договір доручення містить дозвіл на виконання діяльності від імені замовника, якщо в договорі не зазначено інакше. Підрядник може доручити виконання замовлення третій особі, якщо це випливає з договору чи зі звичайної процедури виконання доручення, або коли підрядник змушений це зробити через обставини.

2) У договорі найкраще вказати безпосередньо розмір винагороди за виконання доручення або тариф, який буде застосовуватися. Як правило, винагорода виплачується при виконанні всього доручення, але інші умови оплати також можуть бути зазначені в договорі. УВАГА! Доручення може бути виконане безоплатно, якщо це випливає з договору або обставин.

3) Замовник і підрядник можуть розірвати договір доручення в будь-який час. Якщо розірвання договору було здійснено без поважних причин, необхідно урегулювати збитки, що з`явилися в результаті його розірвання.

4) Як правило, підрядник не має права на оплачувану відпустку: відпустка, декрет, батьківський та безкоштовний догляд за дитиною (але підрядник може отримувати декретні виплати, якщо попередньо були сплачені добровільні внески на державне страхування, а договір доручення діяв в день пологів).

5) Підрядник має можливість користуватися державним медичним обслуговуванням.

6) Підрядник може мати право на оплачуваний лікарняний, але спочанку він повинен подати заявку на добровільне державне страхування. Право до виплат  виникає лише після 90 днів безперервної дії страхування.

7) Підрядник не має права на винагороду за надурочну роботу.

Umowa o dzieło – договір про виконання робіт

Працівник, що приймає замовлення,  зобов’язується виконати визначену роботу, а замовник сплатити винагороду.

1) У договорі може бути зазначено:

– конкретний розмір винагороди, або

– спосіб визначення винагороди (так звана фіксована оплата), або

– винагорода на основі переліку запланованих робіт та очікуваних витрат (так званий кошторис винагороди).

Як правило, винагорода виплачується після виконання всієї роботи (якщо робота не представлена частинами). Ви також можете вказати інші умови оплати в договорі.

2) Замовник може контролювати спосіб виконання робіт. Якщо робота виконана неповноцінно або не згідно з договором, замовник може зголосити стороні, яка приймає замовлення зміни способу виконання робіт та встановити відповідний термін для цього. Якщо після визначеного терміну працівник, що прийняв замовлення, не вніс відповідних змін до завдання, замовник може розірвати договір, або зголосити поправки, або доручити подальше виконання роботи іншій особі за рахунок підрядника.

3) Замовник може також розірвати договір:

– у будь-який час до завершення виконання робіт (але зобов’язаний оплатити узгоджену винагороду з вирахуванням невиконаних підрядником робіт)

– коли підрядник затримується почати або завершити виконання робіт, що призводить до неможливості закінчити виконання робіт вчасно у визначений термін.

4) Підрядник не має права на оплачувані види відпусток: відпустка, декрет, батьківський та безкоштовний догляд за дитиною.

5) Як правило, підрядник не має можливості користуватися державним медичним обслуговуванням.

6) Підрядник  не має права на оплачуваний лікарняний у зв`язку з хворобою.

7) Підрядник не має права на винагороду за надурочну роботу.