внесення змін в закон про допомогу громадянам україни від 30 червня 2022 року

8 червня 2022 року прийнято черговий закон [новелу], який змінює закон про допомогу громадянам України, а також деякі положення інших законів, які впливають на ситуацію осіб, які приїхали до Польщі у звʼязку з конфліктом в Україні. Далі наводимо найважливіші з цих змін. 

 ЛЕГАЛЬНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ

Остання новела запроваджує дві обовʼязкові вимоги, щоб працевлаштування громадянина України, який законно перебуває у Польщі, відбулось у законний спосіб. 

Окрім обовʼязку повідомлення роботодавцем Повітового управління праці [Powiatowego Urzędu Pracy] про працевлаштування громадянина України, тривалість робочого часу виконуваної роботи має становити не менше вказаної у повідомленні, а також винагорода має бути не меншою за обраховану на підставі тарифної ставки, вказаної у повідомленні.

Вищезазначене положення доповнюється вимогою включати до повідомлення цю інформацію, тобто зазначення винагороди, визначеної відповідно до місячної або погодинної ставки,  тривалості робочого часу або кількості робочих годин на тиждень чи місяць у повідомленні.

До повідомлень, поданих до дати набрання чинності вищезазначеним законом, застосовуються попередні положення закону (стаття 9 закону новели). 

Роботодавець громадянина України, який не виконав обов’язку повідомлення управління зайнятості [Urzędu Pracy] у період від 24.02.2022р. до 14 дня до набрання чинності закону новели, може це зробити протягом 14 днів з дня набрання ним чинності. У цьому випадку вважається, що громадянин України мав право на роботу протягом періоду, охопленого соціальним страхуванням або соціальним страхуванням фермерів, або на наступний день після реєстрації договору підряду [umowy o dzieło]. Цим правом може скористатися лише роботодавець, який зареєстрував іноземця в Закладі соціального страхування [ZUS] або у Сільськогосподарській касі соціального страхування у зв’язку з його працевлаштуванням (ст. 10 закону новели).

ПРАВО ЗАКЛАДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВИКЛИКАТИ ІНОЗЕМЦЯ ДЛЯ НАДАННЯ ПОЯСНЕНЬ

Важливою зміною є також надання повноважень Закладові соціального страхування та іншим компетентним органам у справах соціальних виплат (…) викликати осіб, які звертаються за цими виплатами або вже їх отримують, особисто з’явитися в управлінні для надання пояснень. Положенням визначено допустимий строк для такого виклику у 3 дні.

Наслідком неявки у зазначений термін є залишення заяви без розгляду (для осіб, які очікують розгляду) або призупинення виплати допомоги (для осіб, які вже її отримують).

Якщо у відповідь на виклик особа прибула в управління після встановленого строку, то виплата допомоги відбудеться з наступного місяця після надання пояснень. 

(Детально це зазначено у пп. b), п. 13, ст. 1 закону новели)

НАСЛІДКИ ВИЇЗДУ З ПОЛЬЩІ НА ПЕРІОД БІЛЬШЕ 30 днів- СТАТУС UKR

Новела також уточнює практичні наслідки виїзду з Польщі на термін понад 30 днів для осіб, на яких поширюється дія закону про допомогу громадянам України. 

Після передачі Головним комендантом Прикордонної служби Польщі інформації про виїзд іноземця, на якого поширюється дія закону, на строк більше 30 днів, присвоєний номеру PESEL статус «UKR» автоматично зміниться на статус «NUE», тобто на статус іноземця, який не є громадянином країни-члена Європейського Союзу або членом сім’ї громадянина ЄС. Отже, зміна статусу формально означатиме практичну втрату прав, наданих спец.законом.

Також ця зміна буде виконувана після передачі інформації про наявність у громадянина України документів, які виключають дію закону (дозвіл на проживання, міжнародний захист тощо) або про подання заяви про міжнародний захист.

Проте статус UKR може бути відновлено, якщо особа, якій видано номер PESEL, підтвердить, що її перебування за межами Польщі не тривало більше 30 днів. 

Якщо виїзд іноземця відбувається в межах Шенгенської зони, то зміна статусу може відбутися на підставі заяви після виїзду на строк більше 30 днів, поданої особою, якій надано номер PESEL, або її представником. Схоже, це рішення, яке дозволяє практично відмовитися від тимчасового захисту у Польщі для людей, які, отримавши номер PESEL у Польщі (зі статусом UKR), хотіли б скористатися цим захистом в іншій країні Європейського Союзу.

Ця заява повинна містити: ім’я, прізвище, номер PESEL, країну та дату виїзду, тип виїзду та заяву про достовірність даних, які містяться в заяві, а також формулювання: «Мені відомо про кримінальну відповідальність за подання неправдивих свідчень».

У разі виїзду з Польщі через зовнішні кордони Шенгенської зони зміна статусу UKR також може відбутися на підставі вищевказаної заяви. Тоді Головний комендант Прикордонної служби Польщі надає можливість перевірки дату виїзду.

Положення закону також передбачають можливість повторного надання статусу УКР внаслідок прибуття на територію Республіки Польща з території України у зв’язку з воєнними діями, які ведуться на території цієї держави. У такому випадку такий вʼїзд має бути підтверджений документально або зареєстрований у реєстрі громадян України, які прибули на територію Республіки Польща з території України у зв’язку з бойовими діями, що ведуться на території України, який знаходиться у віданні Головного коменданта Прикордонної служби Польщі.

Якщо цей в’їзд відбувся через польський кордон, який є зовнішнім кордоном Шенгенської зони, повторне надання статусу UKR відбувається автоматично.

Повторне надання статусу також може відбутися внаслідок повторної подачі заяви про надання номера PESEL.

Органом, уповноваженим реєструвати зазначені відомості, є будь-який виконавчий орган місцевих громад [gminy].

Що стосується втрати прав, наданих законом, внаслідок виїзду з Польщі на строк більше 30 днів також зазначено, що це положення не поширюватиметься на осіб, делегованих для виконання робіт чи послуг за межами території Республіки Польщі роботодавцями, які ведуть діяльність на території Республіки Польща.

Крім того, наголошено, що дані про виїзд особи, на яку поширюється дія закону, на строк понад 30 днів буде передано Головним комендантом Прикордонної служби Польщі до Закладу соціального страхування, який визначає права іноземців до соціальних виплат (пп. b), п.13, ст. 1 закону новели).

(Детально це зазначено у пп. b), п. 4 і п. 6, ст. 1 закону новели)

ГРОШОВІ ВИПЛАТИ НА КОМПЕНСАЦІЮ ЗА РОЗМІЩЕННЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ 

Зміною визначено граничний термін подання заяви про призначення вищезазначеної грошової допомоги. Заява повинна бути подана протягом місяця після останнього дня періоду, зазначеного у заяві. Якщо заяву буде подано пізніше встановленого строку, її  залишать без розгляду. 

Заяви, які охоплюють період до набрання чинності новели, необхідно подати до 31 липня 2022 року. А заяви, які охоплюють період до 30 квітня 2022 року, можна подати протягом 14 днів з дати набрання чинності закону новели, використовуючи бланк заяви, дійсний до 30 квітня 2022 р.

Недотримання вищевказаних строків призведе до залишення заяви без розгляду (п. 9, ст. 1 та ст. 8 закону новели). 

ВАЖЛИВІ ЗМІНИ У ЗАКОНІ ПРО ІНОЗЕМЦІВ

ВИКЛЮЧЕННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛОЖЕНЬ ЩОДО ОБОВʼЯЗКУ ЗАЛИШИТИ ПОЛЬЩУ ТА ЗОБОВʼЯЗАННЯ ПОВЕРНЕННЯ В СИТУАЦІЇ, ЯКЩО ПРАВО ЛЕГАЛЬНОГО ПЕРЕБУВАННЯ ІНОЗЕМЦЯ НА ТЕРИТОРІЇ ПОЛЬЩІ НАДАНЕ ТАКОЖ ІНШИМИ ЗАКОНАМИ НІЖ ЗАКОН ПРО ІНОЗЕМЦІВ

Перший з них передбачає обов’язок покинути територію Польщі до закінчення терміну дії візи, після винесення рішення про відмову у наданні дозволу на проживання чи міжнародного захисту. Ч. 8, ст. 299 закону про іноземців передбачає, що це положення не застосовується в ситуації, коли іноземець має дійсний документ, що дає йому право на перебування на території Республіки Польща або з цього закону випливає, що його перебування на цій території вважається легальним. Зазначена зміна становить, що право легального перебування, яке виключає застосування цього положення, може також випливати з інших законів, зокрема із закону про надання допомоги громадянам України. Таку ж зміну запроваджено щодо ч. 3, ст. 302, тобто щодо рішення про зобовʼязання до повернення не видається, якщо іноземець має дійсний документ, який дає йому право на перебування на території Республіки Польща, або цей чи інші закони становлять, що його перебування на цій території вважається легальним
(п. 4 та 5 ст. 5 закону новели).

ПРИЙОМ ПЕВНИХ ВІЗОВИХ ЗАЯВ ПОЗА ЧЕРГОЮ

Нові положення надають Міністрові закордонних справ Польщі визначати професії, типи договорів та також види діяльності роботодавця іноземця у випадку, коли робочі візові заяви оброблятимуться позачергово. Міністр закордонних справ Польщі також має можливість визначати країни, заяви на робочі візи яких прийматимуться позачергово (п. 1, ст. 5 закону новели).

БЕЗКОШТОВНЕ НАВЧАННЯ ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ ОСІБ, ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ ШКІЛЬНОМУ ОБОВ’ЯЗКУ 

Закон вносить зміни до закону від 14 грудня 2016 року – Освітнє право, надавши право до безоплатного вивчення польської мови особам, які підлягають обов’язковій шкільній освіті, які не є громадянами Польщі та не знають польської мови або знають її на недостатньому рівні для навчання, протягом максимально 24 місяців (п. 1, ст. 7 закону новели).