Відповідно до Спеціального Закону, особи, які підпадають під його дію, але які подали заяву  про міжнародного захисту, можуть відкликати свою заяву і зможуть легально перебувати в Польщі протягом 18 місяців та мати доступ до всіх можливостей. Як  можна відкликати свою заяву про надання статусу біженця і чи можна її відкликати в будь-який момент?

Закон від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї країни передбачає можливість зміни рішення (відмови) щодо звернення за міжнародним захистом (статус біженця, додатковий захист).
Відповідно до ст. 2 пункт 5 Спеціального Закону, з моменту відкликання громадянином України:
заяви про надання міжнародного захисту або заяви, від імені яких, вона була подана,
декларації про намір подати заяви про міжнародний захист у Республіці Польща або яких стосуються такі заяви про наміри, про це йдеться в ст. 2 пункт 1 Закону. Особа, яка подала заяву про відкликання прохання про надання міжнародного захисту, може скористатися різними можливостями, у тому числі пільгами, передбаченими Спеціальним Законом.


Як це зробити правильно?
Відповідно до ст. 14 § 1d Кодексу адміністративного судочинства, листи, адресовані органам державного управління, можуть складатися письмово у паперовій або електронній формі. Заяви (прохання, пояснення, оскарження, скарги) подаються у письмовій формі, факсом або усно для протоколу. Заяви, написані в електронній формі, подаються на відповідну адресу електронної пошти. Заява повинна містити дані особи, від якої вона надходить, її адресу, також адреса подається у випадку подання заяви в електронній формі, зміст заяви, а також відповідати іншим вимогам, встановленим окремими положеннями.
Перш за все, слід зазначити, що заява, подана письмово або усно до протоколу, має бути підписана заявником, а протокол також працівником, який його склав. Якщо заяву подає особа, яка не в змозі поставити підпис, заяву або протокол підписує інша уповноважена нею особа, роблячи про це відмітку біля підпису.
Лист із повідомленням для Керівника Управління у справах іноземців про відкликання заяви чи декларації про надання статусу біженця (додатковий захист) необхідно подати особисто або надіслати за поштовою адресою Управління: ul. Taborowa 33, 02-699 Warszawa. Електронний кабінет для подання заяв: /UDSC/SkrytkaESP.
Законодавець не визначає термін відкликання клопотання про надання міжнародного захисту. Граничною датою, безумовно, є закінчення процедури (винесення рішення) про надання міжнародного захисту. Варто пам’ятати, що особа, щодо якої триває процедура про надання міжнародного захисту, не може користуватися пільгами та можливостями, які виникають із спеціального акту (наприклад, не може вести підприємницьку діяльність).
Варто зазначити, що відповідно до змісту Спеціального Закону, реєстрація перебування громадянина України на території Республіки Польща здійснюється за його заявою, поданою не пізніше 60 днів з дня в’їзду на територію Республіки Польща.
Тому, найкраще було би негайно відкликати клопотання про надання міжнародної охорони.

Варто наголосити, що відповідно до змісту спецзакону, реєстрація перебування громадянина України на території Республіки Польща відбувається за його заявою. Відповідну заяву необхідно подати не пізніше 30 днів від дати в’їзду на територію Республіки Польща (фактично це заява про отримання номера PESEL UKR). Тому найкраще було б сразу відмовитися від отримання міжнародного захисту.