Договір оренди – що це таке, на що шукати, шаблон.

На підставі Договору Оренди Орендодавець передає майно, наприклад, квартиру, у
користування іншій особі – Орендарю, а Орендар сплачує Орендодавцю визначену орендну
плату.
Договір найкраще укладати в письмовій формі, нотаріальна форма не потрібна.
У договорі має бути зазначено:

 1. сторони договору, тобто хто є орендодавцем, а хто орендарем
 2. річ, яка є предметом договору, наприклад, автомобіль чи квартира
  УВАГА! Після закінчення терміну оренди орендар повинен повернути річ у не
  пошкодженому стані (проте він не несе відповідальності за нормальний фізичний знос
  речей в результаті дотримання правил користування). Тому варто вказати в договорі стан
  орендованого предмета (і, наприклад, його фотографії, особливо якщо він має
  недоліки/дефекти/сліди попереднього використання), щоб уникнути непорозумінь при його
  поверненні.
 3. правила користування майном
  Якщо в Договорі не визначено правила користування майном, слід користуватися ним
  згідно з властивостями та призначенням.
 4. можливості/правила внесення змін до майна
  Як правило, без згоди Орендодавця Орендар не може вносити до майна зміни, які не
  відповідають договору або цільовому використанню.
 5. строк дії Договору:
  – на визначений період часу (наприклад, кілька місяців, один рік) або
  – безстроково (тобто дата закінчення не вказана).
  Укладення договору на визначений чи невизначений строк впливає на обсяг прав та
  обов’язків Орендаря та Орендодавця.
 6. розмір орендної плати, а також спосіб і дата оплати
  Орендна плата, як правило, визначається в грошовому еквіваленті, але може бути зазначена
  і в інших видах оплат.
  Якщо дата внесення орендної плати в договорі не зазначена, орендна плата вноситься
  наперед, а саме:
  – якщо договір оренди триватиме не більше місяця – на весь термін оренди,
  – якщо договір оренди має тривати більше місяця або якщо договір укладено на
  невизначений строк – щомісяця, до десятого числа місяця.
  Увага! Орендодавець може збільшити орендну плату шляхом припинення поточного
  розміру орендної плати не пізніше ніж за місяць до кінця календарного місяця.
 7. згода Орендодавця на передачу майна в суборенду чи безоплатне користування
  іншим особам, ніж Орендар
  Для передачі орендованого майна в суборенду чи безоплатне користування третім особам,
  необхідна згода Орендодавця.
 8. умови та причини розірвання Договору
  – Договір, укладений на визначений термін – Орендодавець та Орендар можуть розірвати
  Договір Оренди у випадках, передбачених Договором.
  – Договір, укладений на невизначений термін – якщо в договорі не визначено термін
  розірвання Договору, він може бути розірваний у встановлені законом строки,

наприклад, коли орендна плата сплачується щомісяця – за один місяць наперед у кінці
календарного місяця.


УВАГА! У випадку оренди Квартири, коли орендна плата сплачується щомісяця, Договір
Оренди може бути розірвано з попередженням іншої сторони найпізніше за 3 місяці наперед
в кінці календарного місяця.


УВАГА! У деяких випадках Орендодавець має право розірвати Договір Оренди без
дотримання строків попередження:
– якщо Орендар не сплачує орендну плату щонайменше протягом двох повних періодів
оплати (якщо оренда стосується Квартири, Орендодавець повинен повідомити
Орендаря про свій намір розірвати договір і встановити додатковий місячний строк для
сплати заборгованості за орендну плату) .
– якщо Орендар користується майном не належним чином, що суперечить Договору або
призначенню майна, і незважаючи на попередження, він не припиняє користуватися
майном не належним чином, або якщо Орендар нехтує попередженнями до такої міри,
що майно втрачається або пошкоджується.
– якщо Орендар грубо або постійно порушує порядок визначений нормами ведення
домашнього господарства, або своєю поведінкою створює умови, які перешкоджають
нормальному функціонуванню інших квартир та приміщень у будинку.
У деяких випадках Орендар також має право розірвати договір оренди без попередження,
якщо орендоване майно має недоліки, які згідно з Договором, можуть перешкоджати
нормальному його використанню, якщо ці недоліки не вдалося усунути.