Заплановані зміни в так званому спецзаконі – маж 2023

У середині квітня Сейм ухвалив  Закон «Про зміну назв ВНЗ державних служб, які підпорядковуються Міністру внутрішніх справ, про внесення змін до законів «Про поліцію», «Про прикордонну службу», «Про державну пожежну службу» та деяких інших законів, яким також вносяться зміни до «українського» спецзакону (Закону «Про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави» від 12 березня 2022 р.). Ухвалений законопроєкт був переданий до Сенату. 11 травня Сенат ухвалив законопроєкт без змін. Ці зміни тепер очікують на підпис Президента Польщі.

Нижче наводимо найважливіші зміни, які стосуються громадян України:

 1. Перебування в Польщі визнається законним до 4 березня 2024 року

Легальне перебування громадян України, які законно прибули до Польщі з 24 лютого 2022 р. у зв’язку з воєнними діями в Україні продовжується до 4 березня 2024 року. Це стосується також і громадян України з «Картою поляка» та членів їхніх сімей.

[п.п. А), п. 1), ст. 12 новелізації; що стосується ч. 1 і 2, ст. 2 зміненого закону]

 1. Перебування осіб, які навчаються в Польщі, визнається законним до 31 серпня
  або 30 вересня 2024 року

До 31 серпня 2024 р. продовжується право перебування в Польщі для тих громадян України, які законно прибули до Польщі з 24 лютого 2022 року у зв’язку з воєнними діями в Україні та які:  

 • на дату 4 березня 2024 року відвідують заклади дошкільної чи середньої освіти, або реалізують обов’язкове навчання відповідно до польської системи освіти (згідно із Законом «Освітнє право»);
 • на дату 4 березня 2024 року вчаться в дитячому садку або школі, які діють в українській системі освіти з використанням методів дистанційного навчання;
 • не пізніше навчального року 2022/2023 розпочали навчання в галузевій школі ІІ рівня, т.зв. школі «після ліцею» або школі для дорослих;

Це продовження також стосується їхніх батьків або опікунів, якщо вони є неповнолітніми.

До 30 вересня 2024 року продовжується перебування громадян України, які складатимуть у додаткову сесію польський іспит на атестат зрілості.

[п.п. b), п. 1), ст. 12 новелізації додано ч. 10 та 11 у зміненому законі]

 1. Продовження терміну дії віз, дозволів на тимчасове перебування, обов’язку покинути територію Польщі, на добровільне повернення, посвідок на проживання та інших документів до 4 березня 2024 року

Законом продовжується до 4 березня 2024 р. строк перебування громадянина України в Польщі на підставі національної візи та термін дії цієї візи за умови, що останній день перебування в Польщі на підставі візи припав на період від 24 лютого 2022 р. Національна віза в період продовження строку перебування і терміну дії не дає права на перетин кордону.

Якщо останній день дозволеного строку перебування громадянина України на території Польщі припадає на період із 24 лютого 2022 року, перебування в Польщі визнається законним до 4 березня 2024 р., якщо громадянин України перебуває в Польщі:

 • на підставі шенгенської візи, виданої польським органом або органом іншої країни Шенгенської угоди;
 • на підставі посвідки на проживання, виданої іншою країною Шенгенської угоди;
 • на підставі безвізового режиму.

Якщо останній день дії дозволу на тимчасове проживання громадянина України припадає на період із 24 лютого 2022 року, строк дії цього дозволу продовжується законом до 4 березня 2024 р.

Якщо термін дії «карт побиту», польських документів, що посвідчують особу іноземця, документів «дозвіл на толерантне перебування», виданих громадянам України, закінчується в період із 24 лютого 2022 року, термін їхньої дії продовжується до 4 березня 2024 року.

Продовження до 4 березня 2024 р. також стосується термінів обов’язку покинути територію Польщі громадянином України (із ч. 5, ст. 299 Закону «Про іноземців», далі – ЗПІ) та термінів на добровільне повернення (із ч.1,  ст. 315 ЗПІ), які припали на період із 24 лютого 2022 року. 

 1. Спеціальні заходи щодо легалізації перебування громадян України продовжено до 4 березня 2024 року

До 4 березня 2024 року громадянам України надається дозвіл на тимчасове перебування, навіть якщо вони не відповідають встановленим законом вимогам для оформлення дозволу, хіба що:

 • дані іноземця включені до Шенгенської інформаційної системи з метою відмови у в’їзді та перебуванні;
 • це вимагається з міркувань оборони чи безпеки держави або охорони безпеки та громадського ладу;
 • під час провадження іноземець подав заяву, що містить неправдиві персональні дані або неправдиві відомості, або він долучив документи, що містять такі дані, або він дав неправдиві показання чи приховав правду, чи підробив або змінив документ, щоб використати його як оригінальний.

Вищезазначений дозвіл надається строком на 1 рік із дати ухвалення рішення.

[п. 5), ст. 12 новелізації щодо ч.1, ст. 42a зміненого закону]

Крім того, до 4 березня 2024 р. не досліджуються так звані прибутковість та рентабельність підприємницької діяльності (умови п. 3), ч. 1, ст. 142 ЗПІ не застосовуються) щодо громадян України, які зареєстрували підприємницьку діяльність у реєстрі CEIDG, і які клопочуть про тимчасовий дозвіл на перебування з метою ведення підприємницької діяльності.

[п. 5), ст. 12 новелізації щодо ч. 3a, 5a, 6, 7, 8, 11 та 12a ст. 42 зміненого закону]

 1. Провадження в справі щодо обов’язку повернення громадянина(-ки) України до 4 березня 2024 року не порушується або закривається

У період до 4 березня 2024 року, у визначених випадках (зазначених у п. 1) – 8) й 10) – 16), ч. 1, ст. 302 ЗПІ) можна не порушувати провадження про обов’язок повернення іноземця щодо громадянина України, а розпочате провадження в цій справі закрити, якщо це відповідає важливим інтересам цього громадянина.

[п. 5), ст. 12 новелізації щодо ст. 42b зміненого закону]

 1. Перебіг строків у справах щодо легалізації проживання призупинено
  до 4 березня 2024 року

У період до 4 березня 2024 року перебіг строків розгляду справ щодо:

1) видачі іноземцю:

 1. дозволу на тимчасове проживання,
 2. дозволу на постійне проживання,
 3. дозволу на проживання довгострокового резидента ЄС;

2. зміни:

 1. дозволу на тимчасове проживання та роботу,
 2. дозволу на тимчасове проживання з метою працевлаштування фахівців високої кваліфікації;

3) скасування іноземцю:

 1. дозволу на тимчасове проживання,
 2. дозволу на постійне проживання,
 3. дозволу на проживання довгострокового резидента ЄС

– у провадженнях, які веде воєвода, не починається, а розпочатий зупиняється на цей період.

[п. 5), ст. 12 новелізації щодо ч. 1, ст. 100d зміненого закону]