Згідно зі спецзаконом, виїзд громадянина України з Польщі на термін понад 30 днів позбавляє його прав. Чи можу я поїхати в Україну чи ЄС лише на 30 днів протягом 18 місяців?

Відповідно до ст. 11 пункт 2 «Спецакту», виїзд громадянина України з території Республіки Польща на строк понад 30 днів позбавляє його права, зазначеного у ст. 2 пункт 1.

Відповідно до ст. 2 пункт 1 «Спецакту», громадянин України, про якого йде мова у цьому положенні, легально проживає в Польщі до 30 червня 2024 року.

Таким чином, громадянин України, який на законних підставах перебуває в Польщі на підставі «спецзакону», який виїжджає з Польщі більше ніж на 30 днів, втрачає законне перебування в Польщі, надане цим законом. Тому він більше не має права на медичне обслуговування, пільги та соціальну допомогу, пов’язані з цим перебуванням. Однак, він все одно має право працювати в Польщі, якщо його перебування в Польщі є законним (легальним).

Вищезазначені права не втрачаються у разі виїзду з території Республіки Польща на термін більше ніж 30 днів, якщо Ви є особою, якій суб’єкти, що діють на території Польщі, доручили виконувати роботи чи послуги за межами Республіки Польща.

Положення передбачають можливість повторного надання статусу UKR внаслідок прибуття на територію Польщі з території України у зв’язку з бойовими діями, які ведуться на території цієї держави. У такому випадку такий в’їзд  має бути задокументований або зареєстрований у реєстрі громадян України, які прибули на територію Республіки Польща з території України у зв’язку з бойовими діями, що ведуться на території України, такий список належить до підпорядкування Головного коменданта Прикордонної служби.

Якщо цей в’їзд відбувся через польський кордон, який є зовнішнім кордоном Шенгенської зони, повторне надання статусу UKR відбувається автоматично.

Повторне надання статусу також може відбутися в результаті повторної подачі заяви про надання номера PESEL. Органом, уповноваженим реєструвати вищезазначені дані, є будь-який виконавчий орган ґміни, як це було у випадку з першою заявою про надання номера PESEL. Після повторної подачі заявки на номер PESEL згідно зі спеціальним законом вже наявний номер буде оновлено шляхом повторного додавання до нього статусу UKR.

Немає підстав стверджувати, що громадянин України не може залишати Польщу загалом більше ніж на 30 днів в період до 30 червня 2024 року. Статтю 11 пункт 2 «спецакту» слід розуміти як одноразовий виїзд з Польщі. Таким чином, для збереження законного перебування в Польщі на підставі «спецакту» та пов’язаних з ним прав кожна поїздка громадянина України за межі Польщі не повинна тривати довше 30 днів.

У статті 11 пункт 2 «спецакту», напрямок виїзду з Польщі не вказано. Отже, слід зробити висновок, що це положення діє незалежно від того, куди поїхав громадянин України (а отже, і в інші країни ЄС).

Громадянин України, який має  PESEL UKR не зобов’язаний перебувати в Польщі. Він може покинути Польщу в будь-який момент у обраному напрямку. Проте, якщо громадянин України хоче скористатися правами, які випливають із «спецакту», він не повинен залишати Польщу більше ніж на 30 днів.

Слід пам’ятати, що громадянин України, який проживає в Польщі на підставі «спецакту», вважається особою, яка користується тимчасовим захистом. Як правило, громадяни України вільні у виборі країни, де вони хочуть скористатися тимчасовим захистом. Однак реалізувати свої права під тимчасовим захистом можна лише в одній країні ЄС.

Законодавство (22.04.2022):

  1. „Specustawa”, czyli ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, art. 2 ust. 1 i 6, art. 11 ust. 2 i art. 22 ust. 1 pkt 2.
  2. Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2022/382 z dnia 4 marca 2022 r. stwierdzająca istnienie masowego napływu wysiedleńców z Ukrainy w rozumieniu art. 5 dyrektywy 2001/55/WE i skutkująca wprowadzeniem tymczasowej ochrony, motyw 15 i 16.