Згідно зі спецзаконом, виїзд громадянина України з Польщі на термін понад 1 місяць позбавляє його прав. Чи можу я поїхати в Україну чи ЄС лише на 30 днів протягом 18 місяців? Якщо 30-денний ліміт буде перевищено, чи втрачу я фінансову допомогу та законне перебування в Польщі?

Відповідно до ст. 11 пункт 2 «Спецакту», виїзд громадянина України з території Республіки Польща на строк понад 1 місяць позбавляє його права, зазначеного у ст. 2 пункт 1.

Відповідно до ст. 2 пункт 1 «Спецакту», громадянин України, про якого йде мова у цьому положенні, легально проживає в Польщі протягом 18 місяців з 24 лютого 2022 року.

Таким чином, громадянин України, який на законних підставах перебуває в Польщі на підставі «спецакту», який виїжджає з Польщі більше ніж на один місяць, втрачає законне перебування в Польщі, надане цим законом. Тому він більше не має права на медичне обслуговування, пільги та соціальну допомогу, пов’язані з цим перебуванням. Однак він все одно має право працювати в Польщі, якщо його перебування в Польщі є законним (легальним).

Немає підстав стверджувати, що громадянин України не може залишати Польщу загалом більше ніж на 30 днів протягом усіх 18 місяців. Статтю 11 пункт 2 «спецакту» слід розуміти як одноразовий виїзд з Польщі. Таким чином, для збереження законного перебування в Польщі на підставі «спецакту» та пов’язаних з ним прав кожна поїздка громадянина України за межі Польщі не повинна тривати довше 1 місяця.

У статті 11 пункт 2 «спецакту», напрямок виїзду з Польщі не вказано. Отже, слід зробити висновок, що це положення діє незалежно від того, куди поїхав громадянин України (а отже, і в інші країни ЄС).

Громадянин України, який має  PESEL UKR не зобов’язаний перебувати в Польщі. Він може покинути Польщу в будь-який момент у обраному напрямку. Проте, якщо громадянин України хоче скористатися правами, які випливають із «спецакту», він не повинен залишати Польщу більше ніж на один місяць.

Слід пам’ятати, що громадянин України, який проживає в Польщі на підставі «спецакту», вважається особою, яка користується тимчасовим захистом. Як правило, громадяни України вільні у виборі країни, де вони хочуть скористатися тимчасовим захистом. Однак реалізувати свої права під тимчасовим захистом можна лише в одній країні ЄС.

Законодавство (22.04.2022):

  1. „Specustawa”, czyli ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, art. 2 ust. 1 i 6, art. 11 ust. 2 i art. 22 ust. 1 pkt 2.
  2. Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2022/382 z dnia 4 marca 2022 r. stwierdzająca istnienie masowego napływu wysiedleńców z Ukrainy w rozumieniu art. 5 dyrektywy 2001/55/WE i skutkująca wprowadzeniem tymczasowej ochrony, motyw 15 i 16.