Коментар Товариства Юридичної Інтервенції: останні зміни в так званому спецзаконі

Сейм ухвалив зміни до закону про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї країни. Зміни стосуються дітей без опіки, а також розширюється перелік осіб, на які поширюється спеціальний закон, особи, які не перетинали польсько-український кордон, тобто не прибули до Польщі «безпосередньо» з території України.

Найважливіші зміни:

– Знято вимогу «безпосереднього» прибуття до Польщі з території України для осіб, на яких поширюється дія спецзакону. Це означає, що відповідно до закону підтримку також надаватимуть людям, які після 24 лютого прибули до Польщі у зв’язку з бойовими діями в Україні, також якщо вони не перетнули українсько-польський кордон, а спочатку вирушили до однієї із сусідніх держав, наприклад, Словаччина, і лише потім вони потрапили до Польщі.

– Кандидат на роль тимчасового опікуна подає заяву про те, що він не відповідає умовам ст. 148 пункти 1 та 1а Кодексу про сім’ю та опіку, тобто має повну дієздатність, не був позбавлений публічних прав та не позбавлений батьківських прав щодо власних дітей, не був засуджений за злочин проти статевої свободи чи моралі чи за умисний злочин, пов’язаний із насильством над особою чи злочин, вчинений на шкоду неповнолітньому чи у співпраці з ним, або йому не заборонено здійснювати діяльність, пов’язану з вихованням, лікуванням, навчанням чи доглядом за неповнолітніми, або зобов’язання утримуватися від перебування у певних середовищах чи місцях заборона контакту з певними особами або заборона залишати певне місце перебування без згоди суду. Заява буде зроблена під загрозою кримінальної відповідальності.

– Особа, перебування якої в Польщі вважається законним згідно з законом, надалі зможе бути прийомною сім’єю для дитини, яка перебуває під її опікою. Однак у поправці додається, що вона повинна буде зробити заяву про те, що вона гарантує належне піклування, не є і не була позбавлена ​​батьківських повноважень і батьківські повноваження для них не обмежені чи призупинені, а також що вона виконує свої зобов’язання щодо утримання родичів та родичів. не обмежена у дієздатності або не була засуджена остаточним вироком за умисний злочин. Заява буде зроблена під загрозою кримінальної відповідальності.

– Повітові центри допомоги сім’ї будуть зобов’язані підтримувати центри соціального захисту, соціальні центри та інші організаційні підрозділи у нагляді за реалізацією прав та обов’язків тимчасового опікуна, а також надавати юридичну, організаційну та психологічну допомогу тимчасовим опікунам та українським дітям, які знаходяться під їхньою опікою.

Наш коментар:

Необхідно схвалити зміну, спрямовану на поширення дії спеціального акту на більшу групу людей і розширення цієї групи людей, тобто осіб, які перетнули не українсько-польський кордон, але в кінцевому результаті опинилися в Польщі та хочуть скористатися захистом цієї країни.

Посилаючись на запропоновані зміни до закону про допомогу громадянам України, слід звернути увагу на внесені у ст. 1 пункт 1), а підпункт а) і д) незрозумілий подвійний нагляд гміни та повіту за тимчасовим опікуном. Ми вважаємо, що це розмиє відповідальність, і ніхто фактично не буде займатися цим наглядом. Якщо ми запровадимо нагляд на рівні повіту, як суб’єкта, який має повноваження та досвід контролю за прийомною сім’єю, цей обов’язок має бути знято з органів гміни.

Також незрозумілим є запропонований в ст. 1 пункт 1) підпункт а) (абзац 3с) та е) структура, згідно з якою тимчасовий опікун має право на допомогу. Він не є заступницьким опікуном, який має на це право відповідно до Закону про допомогу сім’ї та систему опіки. Вважаємо, що більш доцільною зміною було б уповноваження тимчасових опікунів виконувати функції заступницьких опікунів, якщо вони повідомляють про таку готовність на підставі ст. 27 абзац 1. на основі вже чинного положення про допомогу громадянам України.

Підтримуючи поправку, запропоновану в ст. 1 пункт 1) підпункт б), слід зазначити, що рішення у випадку, коли певним особам призначено тимчасових опікунів до внесення змін, попри заборону ст. 148 Кодексу про Сім’ю та Опіку. Також слід пам’ятати, що в законі немає способу відкликання/відмови/зміни опікуна. Однак варто наголосити, що всі положення щодо посилення захисту дітей шляхом введення додаткових обмежень щодо осіб, які мають за ними безпосередньо нагляд, належить підтримати.

Ми підтримуємо запровадження обліку дітей без опіки як додаткової форми контролю та захисту неповнолітніх від кривди.

Проте ми категорично проти положення ст. 1 пункт 4 підпункт с), тобто скасування обмежень в інституційній прийомній сім’ї (поправка, яка вже внесена до Закону про допомогу громадянам України, а тепер її перероблено). Ця зміна означає, що весь процес деінституалізації прийомної сім’ї в Польщі повернеться на багато років назад із шкодою для дітей, які перебували в ній до цього часу, а також дітей, які приєднаються до неї. Ми не можемо знижувати високі стандарти заступницької сім’ї у Польщі, також на шкоду дітям, які тікають з України. Стандарти догляду за дітьми в Україні також мають бути пристосовані до них. Ми пропонуємо ввести обмеження, наприклад, збільшити ліміти не більше ніж на половину дітей, які зараз перебувають у закладі.

Посилання на текст проєкту:  https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=58F65EC9DD88FD13C125880D0053306B&fbclid=IwAR08QszB88tlld6DD5Dw9JZEmWJpzdLuU-Ypxal_DJPpjJTSTbyusxm2XxM