На яких умовах громадяни України можуть вступити до ВНЗ (не продовження навчання)? Чи безкоштовно, як громадяни Польщі?

Чинні положення закону Право про вищу освіту та науку передбачають, що кожен ВНЗ передбачає власні процедури вступу. Процедура ця включає перевірку досягнутих результатів навчання на основі правил, встановлених органами цього ВНЗ.

Щодо громадян України перебування яких на території Республіки Польща вважається легальним на основі закону про допомогу громадянам України у звʼязку з військовим конфліктом від 12 березня 2022 року, які 24 лютого 2022 року були студентами ВНЗ України і які декларують на якому курсі та факультеті навчалися у цей день у ВНЗ на території України, та не мають при собі документів, підтверджуючих періоди навчання, складені іспити, заліки, проходження практики, виданих цими ВНЗ, можна визнати відповідні періоди навчання шляхом перевірки досягнутих результатів навчання.

У випадку наявності різниці у програмах навчання або результатах ВНЗ може зобовʼязати студента скласти іспити або пройти навчальну практику.

Публічний ВНЗ може стягувати плату за освітні послуги повʼязані із навчанням іноземців польсько мовою на денній формі навчання.

Заочна чи вечірня форма навчання у публічних ВНЗ є платною.

Однак, відповідно до закону Право про вищу освіту і науку плата пов’язана з навчанням іноземців польською мовою на денній формі навчання не стягується з іноземця, який має статус біженця, наданий у Республіці Польща, або який користується тимчасовим чи додатковим захистом на території Польщі.