Питання оподаткування громадян України, які перебувають в Польщі від 24.02, але все ще працюють дистанційно в Україні

Визначення податкового зобов’язання

Щоб визначити обсяг податкового обов’язку, слід перевірити, чи дана особа має так звану податкову резиденцію в Польщі, яка пов’язана з місцем проживання в розумінні податкового законодавства. Відповідно до положень податкового законодавства фізична особа має місце проживання в Польщі, якщо:

1) має центр особистих чи економічних інтересів у Польщі (центр життєвих інтересів), або

2) перебуває в Польщі більше 183 днів у податковому році.

Виконання принаймні одного з цих критеріїв дозволяє платнику податків вважатися особою, яка проживає в Польщі, тобто мати податкове резидентство в Польщі. Наслідком цього є обов’язок розрахунку доходів у Польщі на основі необмеженого податкового зобов’язання, що означає оподаткування всіх своїх доходів незалежно від джерела їх надходження (необмежене податкове зобов’язання).

Фізичні особи, якщо вони не мають місця проживання на території Польщі, визначеного відповідно до вищезазначених критеріїв, підлягають податковому обов’язку лише з доходу, отриманого на території Польщі (обмежене податкове зобов’язання).

Powyższe zasady określania obowiązku podatkowego mogą być modyfikowane przez umowy dwustronne między państwami. W przypadku Ukrainy jest to Konwencja między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Kijowie dnia 12.01.1993 r.

Вищезазначені правила визначення податкового зобов’язання можуть бути змінені двосторонніми угодами між країнами. У випадку України – це Конвенція між Урядом Республіки Польща та Урядом України  про уникнення подвійного оподаткування доходів і майна та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи та майно, укладена в Києві 1 січня 12, 1993.

Податковий обов’язок біженців з України

У зв’язку з масовим прибуттям біженців з України у зв’язку з російською агресією в Україну та створення можливості  їх поселення в Польщі  польською владою на підставі закону від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв’язку з зі збройним конфліктом на території цієї країни (спецзакон), у багатьох випадках будуть підстави вважати, що вони мають податкове резидентство в Польщі. Наслідком цього буде те, що вони підлягатимуть оподаткуванню в Польщі всіх своїх доходів, незалежно від місця їх джерел (необмежене податкове зобов’язання). Це зменшить надходження до бюджету Української держави, навіть якщо українські громадяни мали джерело доходу в Україні.

З інформації Міністерства фінансів виникає, що польські податкові органи гнучкі та індивідуально підходять до питання податкового резидентства, не заперечуючи можливості збереження життєвого центру в Україні громадянами України, які прибувають до Польщі після 24 лютого 2022 року. Крім того, оновлений Закон від 26 липня 1991 р. про податок на прибуток з фізичних осіб (Вісник законів за 2021 р., ст. 1128 із змінами) у ст. 52 zj передбачає, у випадку громадянина України, на якого поширюється дія спецзакону, можливість підтвердити, що він має центр особистих чи економічних інтересів у Польщі, а отже, податкове резидентство в період з 24 лютого 2022 року до 31 грудня 2022 року, на підставі його письмової декларації. Однак слід підкреслити, що польські правові норми та норми, які містяться в двосторонніх угодах, які зобов’язують Польщу та Україну, будуть вирішальними для даного фактичного стану.