Полегшення для вчителів з України.

„Спецзакон” передбачає спеціальні умови для академічних викладачів та наукових працівників, які бажають працювати за фахом в Польщі.

Громадянина України, який легально перебуває на території Польщі на підставі ст. 2 обзацу 1 „Спецзакону”, може бути прийнято на роботу до ВНЗ на посаду академічного викладача без проведення відповідного конкурсу, якщо він заявить про те, що 24 лютого 2022 р. він працював академічним викладачем у ВНЗ в Україні, та має необхідну спеціальність, вчений ступінь, науковий ступінь або звання професора та відповідні кваліфікації для займаної посади.

На таких самих умовах (тобто без проведення конкурсу на підставі заяви громадянина України) науковий працівник з України може бути працевлаштований в наукові установи та інші організаційні підрозділи Польської Академії Наук та в науково-дослідний інститут.

Крім того, при працевлаштуванні академічного викладача на посаду:

1) професора 

2) професора навчального закладу

3) ад’юнкта

4) асистента

громадянина України, який отримав звання професора, вчений ступінь, науковий ступінь або професійне звання за кордоном, можна відступити від вимог щодо до цього звання або ступеня, визначених в Законі про вищу освіту і науку (ст. 116 абзац 2).

Крім того, громадянин України, який легально перебуває на території Польщі на підставі ст. 2 абзацу 1 „Спецзакону”, може бути працевлаштований без проведення конкурсу на посаду наукового відділу в Лукасевичському Центрі ( пол Centrum Łukasiewicz) або інституті, що діє в рамках Лукасевичської дослідницької мережі, якщо він заявить, що 24 лютого 2022 р. він відповідав кваліфікаційним вимогам щодо займаної посади.