Політика конфіденційності

Політика обробки персональних даних

 1. Асоціація Юридичної Інтервенції (Stowarzyszenie Interwencji Prawnej), надалі SIP, зареєстрована за адресою: 01-204 Warszawa, ul. Siedmiogrodzka 5, lok. 51, є володільцем персональних даних в обсязі персональних даних користувачів інформаційного бюлетеня SIP. Наші контакти: daneosobowe@interwencjaprawna.pl, тел. (+48) 22 621 51 65.
 2. SIP обробляє дані з метою надання відповіді на запитання, надання консультації і організації тренінгу.
 3. Надання персональних даних є добровільне, але обовʼязкове для надання консультації та організації тренінгу.
 4. Дані будуть зберігатись до часу завершення надання вище вказаних послуг, або до часу відкликання згоди особи, дані якої обробляються. Дані не будуть оброблятися на території третіх країн.
 5. Особа, дані якої обробляються має право:
  • відкликати згоду на обробку персональних даних,
  • доступу до своїх персональних даних.
  • виправити свої персональні дані,
  • видалити свої персональні дані,
  • обмежити обробку своїх персональних даних,
  • пред’являти заперечення проти обробки своїх персональних даних,
  • передачі своїх персональних даних,
  • звернутися зі скаргою до регулятора Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.