Через який час і на яких умовах громадяни, які приїхали до Польщі з України після 24 лютого, зможуть подати заяву на отримання статусу резидента?

Станом на день: 02.02.2023

Як правило, іноземець може отримати дозвіл на проживання довгострокового резидента ЄС, якщо:

 1. перебував у Польщі на законних підставах і безперервно протягом щонайменше 5 років безпосередньо до подачі заяви;
 2. має стабільне та регулярне джерело доходу, достатнє для покриття витрат на життя для себе та членів сім’ї;
 3. має медичне страхування та
 4. має підтверджене знання польської мови.

Заяву на отримання дозволу на проживання довгострокового резидента ЄС слід подавати під час легального перебування в Польщі.
Громадяни, які прибули до Польщі з України з 24 лютого 2022 року, користуються тимчасовим захистом у Польщі на підставі:

 1. закону про допомогу громадянам України («спец.закон») або
 2. закону про надання захисту іноземцям на території Польщі.
  Усі ці особи мають право легально перебувати в Польщі протягом певного періоду часу, але обсяг їхніх прав та обов’язків різний – також щодо можливості подати заяву на отримання дозволу на проживання довгострокового резидента ЄС.
  Особи, на яких поширюється дія «спец.закону»
  Громадяни України (та деякі члени їхніх сімей, які не мають українського громадянства), які:
 3. легально прибули до Польщі з України з 24 лютого 2022 року у зв’язку з бойовими діями в Україні та
 4. мають намір залишитися в Польщі,
  легально проживають у Польщі протягом 18 місяців з 24 лютого 2022 року.
  Зазначені особи можуть з 1 квітня 2023 року подати заяву на отримання дозволу на тимчасове проживання та роботу, дозволу на тимчасове проживання з метою провадження господарської діяльності, дозволу на тимчасове проживання з метою виконання роботи за професією, що вимагає високої кваліфікації. Однак в інших випадках подати заяву на дозвіл на тимчасове проживання неможливо. Крім того, якщо розглядаються заяви громадян України про надання дозволу на тимчасове проживання, але вони не відповідають умовам для надання такого дозволу (обґрунтування мети перебування в Польщі, більше 3 місяців) або є підстави для відмови, наприклад особам буде надано дозвіл на тимчасове проживання строком на 1 рік рахуючи від дати прийняття рішення.
  Після закінчення терміну дії цього дозволу громадянин України (або член його сім’ї) повинен буде узаконити своє перебування на загальних підставах. Для того, щоб подати заяву на отримання дозволу на проживання довгострокового резидента ЄС, він повинен буде довести, що перебував у Польщі законно та безперервно протягом 5 років безпосередньо перед поданням заяви.
  До 5-річного терміну перебування може бути зараховано 18-місячне легальне перебування в Польщі на підставі «спецзакону» та перебування на підставі вищезгаданого дозволу на тимчасове проживання для громадян України (та членів їхніх сімей).
  УВАГА! Процедура надання дозволу на проживання довгострокового резидента ЄС не буде розпочата, якщо на день подання цієї заяви іноземець перебуває в Польщі у зв’язку з отриманням тимчасового захисту. Таким чином, особи, які вʼїхали до Польщі з 24 лютого 2022 року і користуються правами «спец.закону», але раніше перебували в Польщі (і їхнє перебування в Польщі все ще можна вважати безперервним), не можуть подати заяву на отримання дозволу на проживання довгострокового резидента ЄС, якщо він має тимчасовий захист (тобто протягом 18-місячного періоду законного перебування в Польщі).
  Особи, на яких поширюється дія закону про надання захисту іноземцям на території Республіки Польща
  Інші особи, які прибули до Польщі з України з 24 лютого 2022 року, які користуються тимчасовим захистом у Польщі, тобто:
 5. громадяни третіх країн, яким надано міжнародний захист в Україні (та члени їх сімей) або
 6. громадяни третіх країн, які мають посвідку на постійне проживання в Україні і не можуть повернутися до країни походження
  які перебувають у Польщі легально, не отримали можливості подати заяву на спеціальний дозвіл на тимчасове проживання – на відміну від громадян України та членів їхніх родин.
  Більше того, якщо вони перебувають у Польщі на підставі тимчасового захисту, ці особи не можуть подавати заяву на отримання:
 7. дозволу на тимчасове проживання (крім дозволу на тимчасове проживання для жертв торгівлі людьми) та
 8. дозволу на проживання довгострокового резидента ЄС.
  Таким чином, іноземець, який користується в Польщі тимчасовим захистом відповідно до закону про надання захисту іноземцям на території Польщі має значно обмежені можливості легалізації свого перебування в Польщі після закінчення терміну тимчасового захисту.
  Якщо він залишиться в Польщі, незважаючи на закінчення періоду тимчасового захисту, і не отримає іншого права на проживання, його перебування в Польщі буде незаконним. При цьому, щоб подати заяву на отримання дозволу на проживання довгострокового резидента ЄС, необхідно підтвердити, що іноземець перебував у Польщі законно і безперервно протягом 5 років безпосередньо перед подачею заяви.

Правова основа (станом на 5 травня 2022 р.):

 1. Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, art. 99 ust. 1 pkt 4, art. 211-213
  [п. 4), ч.1, ст. 99; ст. 211-213 закон про іноземців від 12 грудня 2013 р.].
 2. „Specustawa”, czyli ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, art. 2 ust. 1 i ust. 6 i art. 38
  [ч. 1 і 6, ст. 2 та ст. 38 «спец.закону», тобто закону про допомогу громадянам України у звʼязку із бойовими діями на території цієї держави від 12 березня 2022 р.].
 3. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, art. 106 ust. 2 i 3, art. 118 ust. 3
  [ч. 2 і 3, ст. 106; ч. 3, ст. 118 закону про надання захисту іноземцям на території Республіки Польща від 13 червня 2003 р.].
  4.Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2022/382 z dnia 4 marca 2022 r. stwierdzająca istnienie masowego napływu wysiedleńców z Ukrainy w rozumieniu art. 5 dyrektywy 2001/55/WE i skutkująca wprowadzeniem tymczasowej ochrony
  [Виконавче рішення Ради (ЄС) № 2022/382 від 4 березня 2022 року про наявність масового притоку переміщених осіб з України у розумінні ст. 5 директиви № 2001/55/ЄC і внаслідок цього про запровадження тимчасового захисту].