Чи варто подавати заяву про отримання міжнародного захисту для легалізації свого перебування після 24.08.23?

Відповідно до чинної редакції Закону про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї країни (Спецзакон), громадяни України, які користуються тимчасовим захистом у Польщі, зможуть подати заяву щодо отримання дозволу на тимчасове перебування в Польщі, лише якщо метою їх перебування в Польщі є:

– виконання роботи,

– виконання роботи за професією, що вимагає високої кваліфікації (Blue Card) або

– ведення господарської діяльності.

Такі особи можуть подати заяви щодо проживання з 1 квітня 2023 року. На жаль, чинний спецзакон не передбачає можливості подати заяву на отримання дозволу на тимчасове проживання навіть після 1 квітня 2023 року дітям, які охоплені тимчасовим захистом у Польщі, навіть якщо вони є дітьми осіб, які з 1 квітня 2023 року мають право подати заяву на отримання дозволу на тимчасове проживання. Інші громадяни України, які не працюють і не ведуть господарської діяльності в Польщі, такої можливості не мають.

Законність перебування в Польщі для громадян України, які користуються тимчасовим захистом і не можуть подати заяву щодо отримання дозволу на тимчасове проживання, забезпечена щонайменше до 24 серпня 2023 року. Виходячи з чинного правового статусу, після цієї дати подальше перебування цих осіб у Польщі може вважатися незаконним. Звісно, цей ризик можна усунути новими законодавчими рішеннями, впровадженими як на європейському, так і на національному рівні. Не виключено, що найближчими місяцями, а то й раніше 24 серпня 2023 року, ми дочекаємося ще одну поправку до спецзакону, завдяки якій буде розширено список осіб, які зможуть подавати документи на отримання дозволу на тимчасове проживання в Польщі (напр., діти та члени подружжя, які з 1 квітня отримають право подавати заяви щодо отримання дозволу на проживання). Також не виключено, що тимчасовий захист, наданий громадянам України, буде продовжено,  напр., до кінця 2023 року. З огляду на те, що до 24 серпня 2023 року, тобто до того дня, коли громадяни України точно не повинні хвилюватися про легальність свого перебування в Польщі, залишилося ще 5 місяців, здається, що зараз немає потреби вживати будь-яких додаткових дії, спрямованих на легалізацію перебування в Польщі після цієї дати.

Проте, якщо протягом наступних місяців не буде запроваджено додаткових рішень щодо продовження легальності перебування громадян України в Польщі після 24 серпня 2023 року, ці особи можуть розглянути можливість щодо подання заяви про отримання міжнародного захисту.

МІЖНАРОДНИЙ ЗАХИСТ

Міжнародний захист може мати дві форми: надання статусу біженця або отримання додаткового захисту.

Іноземцю надається статус біженця, якщо через обґрунтовані побоювання зазнати переслідувань у країні походження через расу, релігію, національність, політичні переконання чи належність до певної соціальної групи він не може або не хоче скористатися захистом цієї країни.

З іншого боку, додатковий захист, надається іноземцю, у випадку, якщо повернення до країни походження може наражати його на реальний ризик зазнати серйозної шкоди через:

-застосування смертної кари або страти,

-катування, нелюдське поводження, приниження гідності, покарання,

– серйозна та індивідуальна загроза життю чи здоров’ю, що є наслідком широкого застосування насильства проти цивільних осіб у ситуації міжнародного чи внутрішнього збройного конфлікту, і через цей ризик особа не може або не бажає скористатися захистом країни походження.

Попередньо можна оцінити, що поточна ситуація в Україні може обґрунтувати надання міжнародного захисту шляхом надання додаткового захисту, хоча, звичайно, кожен випадок буде розглядатися індивідуально.

Прохання про надання міжнародного захисту в першу чергу вирішує керівник Управління у справах іноземців, але вони подаються до будь-якого відділу чи органу прикордонної служби. Треба бути готовим до того, що подача заяви супроводжується додатковими процедурами, такими як:

– фотографування (обов’язково),

– зняття відбитків пальців (обов’язкове для осіб старше 14 років),

– медичні огляди та санітарні процедури,

– детальна перевірка особи (тільки у випадках, виправданих з міркувань безпеки),

– індивідуальна співбесіда щодо обставин, які вказують на те, яка країна відповідатиме за розгляд заяви про міжнародний захист.

Прийняття заяви підтверджується видачею іноземцю тимчасового посвідчення підтвердження особи іноземця, яке протягом терміну дії посвідчує особу та дає право особі та неповнолітнім дітям, чиї дані були внесені до нього, перебувати на території Республіки. Польщі.

Паспорт заявника зберігається протягом всього часу проведення процедури з надання міжнародного захисту. Формально особу, яка звернулася за міжнародним захистом, можуть затримати, а потім помістити в охоронюваний центр або в центр утримання іноземців на термін до 60 днів. Рішення в цьому випадку виносить суд. Термін перебування в центрі може бути продовжений. Однак можливе й дострокове звільнення особи з місця утримання.

Положення також передбачають можливість застосування альтернативних заходів, таких як, наприклад, звітування до певного органу через певні проміжки часу або виплата грошового забезпечення.

Якщо перебування громадянина України на території Республіки Польща на день подання заяви про міжнародний захист є законним і немає проблем із встановленням особи іноземця, ризик затримання та поміщення в охоронюваний центр або у центр утримання іноземців здається незначним.

Одним із найважливіших наслідків подання заяви про отримання міжнародного захисту є те, що такі особи не підпадають під дію спецзакону щодо визнання перебування такої особи на території Республіки Польща законним.

У період розгляду заяви про міжнародний захист (до 6 місяців) іноземець не може працювати та залишати Польщу.

Лише після завершення процесуальних дій іноземець може подорожувати. Особа, яка перебуває під захистом, може подати заяву на отримання дозволу на постійне проживання після 5 років перебування в Польщі, рахуючи від дати подання заяви щодо отримання захисту.

Повернення на територію України після надання захисту може призвести до позбавлення цього захисту.

Особі, яка звертається за міжнародним захистом, надається соціальна допомога та медичне обслуговування.

Під час очікування рішення про надання міжнародного захисту перебування іноземця в Польщі буде законним.

Як видно з вищесказаного, під час подання заяви про отримання міжнародного захисту громадянин України стикається з багатьма обмеженнями, яких немає, коли громадянин України користується тимчасовим захистом у Польщі. У світлі вищезгаданого видається доцільним відкласти рішення про подачу заяви про отримання міжнародного захисту і дочекатися подальших правових рішень, які дозволять легалізувати ваше перебування в Польщі після 24 серпня 2023 року більш простим способом.