Чи варто подавати заяву про отримання міжнародного захисту для легалізації свого перебування після 24.08.23?

Відповідно до чинної редакції Закону «Про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цією держави» (далі – спецзакон) громадяни України, які користуються тимчасовим захистом у Польщі, можуть подавати заяви на тимчасове проживання в Польщі лише за умови , якщо метою їхнього перебування в Польщі буде:

– працевлаштування,

– працевлаштування за професією, що вимагає високої кваліфікації («Blue сard») або

– ведення господарської діяльності.

Подання заяв на дозволи на проживання такими особами можливе з 1 квітня 2023 року. На жаль, наразі спецзакон не передбачає можливості подати заяву на отримання дозволу на тимчасове проживання навіть після 1 квітня 2023 року для дітей, на яких поширюється тимчасовий захист у Польщі, навіть якщо вони є дітьми осіб, які мають право з 1 квітня 2023 року звернутися за дозволом на тимчасове проживання. Також не має такої можливості решта громадян України, які не працюють або не ведуть господарську діяльність у Польщі.

Легальність проживання в Польщі громадян України, які користуються тимчасовим захистом і не можуть подати заяву на отримання дозволу на тимчасове проживання, забезпечується щонайменше до 30 червня 2024 року.

Водночас варто зазначити, що до 31 серпня 2024 р. продовжено право проживання в Польщі тих громадян України, які законно прибули до Польщі з 24 лютого 2022 року у зв’язку з воєнними діями в Україні та які:

·       на дату 30 червня 2024 р. будуть відвідувати заклади дошкільної чи середньої освіти, або реалізувати обов’язкове навчання в польській системі освіти (відповідно до Закону «Освітнє право»);

·       на дату 30 червня 2024 року вчитимуться в дитячому садку або школі, які діють в українській системі освіти з використанням методів дистанційного навчання;

·       не пізніше навчального року 2022/2023 розпочали навчання в галузевій школі ІІ рівня, т.зв. школі «після ліцею» або школі для дорослих.

Це продовження також стосується батьків або опікунів цих осіб, якщо вони неповнолітні.

До 30 вересня 2024 р. продовжено перебування громадян України, які складають польський іспит на атестат зрілості в додаткову сесію.

 Базуючись на чинному законодавстві, після цього часу подальше перебування цих осіб у Польщі може вважатися незаконним. Звісно, цей ризик може бути усунено новими правовими нормами, запровадженими як на європейському, так і на національному рівні.

МІЖНАРОДНИЙ ЗАХИСТ (ПРИТУЛОК)

Міжнародний захист може мати дві форми: надання притулку (статусу біженця) або отримання додаткового захисту.

Іноземцю надається статус біженця, якщо через обґрунтовані побоювання переслідування в країні походження через расу, релігію, національність, політичні переконання або належність до певної соціальної групи він не може або не хоче користуватися захистом цієї країни.

З іншого боку, додатковий захист надається іноземцю, якщо повернення в країну походження може піддати його реальному ризику зазнати серйозної шкоди через:

·       винесення вироку смертної кари або виконання страти,

·       катування, нелюдське або принизливе поводження чи покарання,

·       серйозну та індивідуальну загрозу життю або здоров’ю, що виникає в результаті широкого застосування насильства проти цивільних осіб у ситуації міжнародного або внутрішнього збройного конфлікту, і через цей ризик він не може або не хоче користуватися захистом країни походження.

Попередньо можна оцінити, що нинішня ситуація в Україні може обґрунтувати надання міжнародного захисту за допомогою надання додаткового захисту, хоча, звичайно, кожен випадок буде розглядатися індивідуально.

Заяви про міжнародний захист розглядаються в першій інстанції Головою Управління в справах іноземців, але подаються в будь-якому відділі або пункті Прикордонної служби Польщі. Потрібно бути готовим до того, що подача заяви супроводжується додатковими процедурами, а саме:

·       фотографуванням (обов’язково),

·       скануванням відбитків пальців (обов’язково для осіб старших за 14 років),

·       медичними дослідженнями та санітарними процедурами,

·       детальною перевіркою особи (тільки у випадках, обґрунтованих міркуваннями безпеки порядку),

·       індивідуальною розмовою щодо обставин, що вказують на країну, яка буде відповідальною за розгляд заяви про надання притулку.

Прийняття заяви підтверджується видачею тимчасового посвідчення особи іноземця, яке під час його дії підтверджує особу та дає право особі та неповнолітнім дітям, дані яких туди внесені, перебувати на території Республіки Польща.

Закордонний паспорт заявника здається на зберігання упродовж усього строку розгляду справи про надання міжнародного захисту. Формально особа, яка звернулася за міжнародним захистом, може бути затримана, а далі розміщена в центрі, що охороняється, або під варту, де утримують іноземців, на строк до 60 днів. Рішення в цій справі ухвалює суд. Строк перебування в центрі може бути продовжено. Однак також можливе дострокове звільнення людину з-під варти.

Законодавством також передбачена можливість альтернативних заходів, а саме: візити до конкретного органу через певні проміжки часу або внесення грошової застави.

Якщо в день подання заяви про надання притулку перебування громадянина України на території Польщі є законним і немає проблем зі встановленням особи іноземця, ризик затримання та поміщення його до центру, що охороняється, або під варту, де утримують іноземців, видається мізерним.

Одним із найважливіших наслідків подання заяви про надання міжнародного захисту є те, що на таких осіб більше не поширюється дія спецзакону щодо визнання законним перебування такої особи на території Польщі.

Під час розгляду заяви про надання притулку (до 6 місяців) іноземець не може працювати і виїхати з Польщі.

Тільки після закінчення розгляду справи іноземець зможе подорожувати. Особа, яка перебуває під захистом, може звернутися за отриманням дозволу на постійне проживання після 5-річного перебування в Польщі, який обраховується з дати подання заяви про надання притулку.

Повернення на територію України після надання захисту може спричинити позбавлення цього захисту. 

Заявнику на міжнародний захист надається соціальна та медична допомога.

Під час очікування рішення про надання міжнародного захисту перебування іноземця в Польщі буде законним.

Як видно з вищесказаного, під час звернення за міжнародним захистом громадянин України зустрінеться з багатьма обмеженнями, які не виникають при користуванні тимчасовим захистом у Польщі. З огляду на вищезазначене, видається обґрунтованим відкласти рішення про подання заяви на отримання міжнародного захисту та далі чекати подальших правових рішень, що дасть змогу легалізувати перебування в Польщі після 24 серпня 2023 року в простіший спосіб.