Чи для того аби отримати фінансову допомогу для одинокої матері має бути переклад судового документа з української на польську?

Якщо судові рішення, необхідні у провадженні для визначення права на фінансову допомогу сім’ї, видані українською мовою, вони мають бути перекладені на польську мову присяжним перекладачем. Громадяни України не звільнені від цього обов’язку згідно зі спецзаконом.

На фінансову допомогу сім’ї мають право одинокі батьки. Одинокий батько/одинока матір – це особи, які роздільно проживають згідно з остаточним рішенням суду, або розлучена особа. Такий батько/така матір повинен/повинна додати до заяви на фінансову допомогу сім’ї остаточне рішення суду про розірвання шлюбу або роздільне проживання.

Крім того, для отримання фінансової допомоги сім’ї один із батьків повинен пред’явити судовий акт, який підтверджує зобов’язання сплати аліментів.

Такий документ не потрібен, якщо:

a) батьки померли або один із батьків дитини помер, 

b) батько дитини невідомий, 

c) позов про встановлення аліментів від другого з батьків віддалено, 

d) суд зобов’язав одного з батьків повністю утримувати дитину, а другого з батьків не зобов’язав сплачувати аліменти на дитину,

e) дитина, за рішенням суду, перебуває під опікою обох батьків у змінні одинакові періоди, що повторяються.

При цьому надбавка до допомоги сім’ї по утриманню дитини одиноким батьком/одинокою матір’ю призначається, якщо на дитину не призначалися аліменти від другого з батьків дитини, оскільки:

1) другий з батьків з дитини помер; 

2) батько дитини невідомий;

3) позов про встановлення аліментів від другого з батьків віддалено.

Тому, у провадженні щодо встановлення права на фінансову допомогу сім’ї може знадобитися пред’явлення рішення суду: віддалення позову про встановлення аліментів, зобов’язанні утримувати дитину лише одним з батьків або встановлення опіки на зміну.

Однак варто пам’ятати, що один із батьків може подати заяву про призначення допомоги сім’ї без судового рішення про визначення аліментів, навіть якщо це необхідно для отримання допомоги сім’ї. У такій ситуації для надання виконавчого листа встановлюється додатковий строк у 3 місяці. Якщо необхідні документи будуть надані вчасно, виплати будуть надаватись з місяця звернення.

УВАГА! Міністерство Юстиції Республіки Польща вказує, що рішення українських судів щодо аліментів, яке вимагається у провадженні щодо встановлення права на допомогу сім’ї, повинні бути спочатку визнані польським судом. Визнання іноземного судового рішення спрямоване на поширення його правової дії на територію Польщі. Лише після закінчення цієї судової процедури рішення українського суду щодо аліментів вважається дійсним у провадженні щодо визначення права на фінансову допомогу сім’ї. Заяву про визнання рішення українського суду необхідно подати до окружного суду Польщі.

З рішенням Міністра Юстиції можна ознайомитися тут (PL): https://www.gov.pl/attachment/9399b7ba-0d04-4605-886e-d306442e1198.