Чи згідно зі спецзаконом, тікаючи з України в мене є право на отримання фінансової допомоги сім’ї? Які умови повинні бути дотримані? На яку допомогу можна розраховувати?

Відповідно до Закону від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї країни, відповідно до ст. 26 ті, які втікають з України мають право на:

1) фінансову допомогу сім’ї

2) фінансову допомогу у виховання, тобто так звані 500 +,

3) фінансову допомогу добрий початок, тобто так звані 300 +, 

4) забезпечення опікунським капіталом, 

5) дофінансування зменшення батьківського внеску за перебування дитини в яслах, дитячому клубі або з денним опікуном, 

за умови, що громадянин України проживає з дитиною в Польщі.

Фінансова допомога надається на умовах, встановлених актами, що регулюють цю фінансову допомогу, за винятком наявності посвідки на проживання з приміткою «доступ до ринку праці».

Тимчасовий опікун дитини також має право на фінансову допомогу або дофінансування. У такій ситуації заяву про надання допомоги подає тимчасовий опікун.

При визначенні доходу в цій ситуації враховується лише дохід дитини.

Для отримання вищезазначеної фінансової допомоги:

– один із батьків або дитина повинні бути зареєстровані Комендантом Прикордонної Служби в реєстрі громадян України, які прибули до Польщі у зв’язку з бойовими діями.

Якщо на момент перетину кордону в’їзд до Польщі не був зареєстрований, заяву на номер PESEL необхідно подати протягом 60 днів з дати в’їзду до Польщі,

– один із батьків та дитина повинні мати номер PESEL,

– один із батьків повинен подати заяву про надання фінансової допомоги, яка містить номер PESEL та дані про документ, що є підставою для перетину кордону.

Фінансова допомога визначається починаючи з місяця, в якому було подано заяву, але не раніше місяця, в якому дані про іноземця були внесені до реєстру громадян України, які прибули на територію Польщі безпосередньо з території України у зв’язку з бойовими діями в цій країні.

Деяка фінансова допомога сім’ї залежить від розміру сімейного доходу. У такій ситуації при визначенні доходу сім’ї враховуються лише доходи тих членів сім’ї, які перебувають у Польщі.

Фінансова допомога сім’ї

 • фінансова допомога сім’ї та додаток до фінансової допомоги сім’ї,
 • одноразова допомога при народженні дитини (becikowe)
 • фінансова допомога на опіку, такі як: соціальне забезпечення на догляд, допомога по догляду та спеціальна допомога на опікунство,
 • фінансова допомога батькам,
 1. ФІНАНСОВА ДОПОМОГА СІМ’Ї

Фінансова допомога сім’ї призначена для часткового покриття витрат на утримання дитини.

Право на сімейну допомогу залежить, зокрема, від відповідності критерію доходу. Для його отримання середньомісячний дохід сім’ї на одну особу або дохід особи, яка навчається не може перевищувати 674,00 злотих або 764,00 злотих, якщо членом сім’ї є дитина, яка має посвідчення інвалідності або довідку про інвалідність ІІ чи І групи.

Розмір фінансової допомоги сім’ї щомісяця становить:

 • 95,00 злотих для дитини до 5 років;
 • 124,00 злотих для дитини від 5 до 18 років;
 • 135,00 злотих для дитини від 18 до 24 років.

Заява подається до управління гміни чи міського управління, відповідно до місця проживання. Заяву можна знайти в приміщенні управління або на сайті: https://empatia.mpips.gov.pl/-/zasilek-rodzinny

Список необхідних документів може змінюватися в залежності від індивідуальних обставин справи, але зазвичай вам слід підготувати:

 • свідоцтво про народження дитини або інший офіційний документ, що підтверджує її вік, якщо дитина навчається та досягла 18 років,
 • довідка або декларація про доходи сім’ї, якщо дитина досягла 18 років,
 • довідка зі школи чи університету, що підтверджує, що дитина продовжує навчання,
 • у разі дитини з обмеженими можливостями  –  довідка про інвалідність або групу інвалідності,
 • у випадку особи, яка навчається, батьки якої померли – копії свідоцтв про смерть батьків,
 • у випадку одинокого батька/одинокої матері – копія копії чинного вироку  суду про розірвання шлюбу чи роздільне проживання або копія свідоцтва про смерть одного з подружжя чи одного з батьків дитини.

Варто пам’ятати, що якщо ви не можете подати всі необхідні документи й – через  війну, що триває – ви не можете їх отримати, вам слід дуже детально пояснити свою ситуацію та подати заяву на прийняття рішення на основі поданих вами документів.

Тому подавати ці заяви варто, попри відсутність усіх документів.

Якщо ви маєте право на допомогу на дитину, ви можете подати заяву на отримання доплати на:

– народження дитини

– догляд за дитиною під час відпустки по догляду за дитиною

– виховання дитини одиноким батьком чи матір’ю

– виховання дитини у багатодітній родині

– навчання та реабілітація дитини-інваліда

– дитину, яка навчається в школі за межами місця проживання

– початок навчального року

II. ФІНАНСОВА ДОПОМОГА НА ОПІКУ

Фінансова допомога на опіку це

 •  соціальне забезпечення на догляд
 •  додаток на опікунство 
 •  допомога по догляду 

Соціальне забезпечення на догляд призначається для часткового покриття витрат, пов’язаних з необхідністю догляду та допомоги іншій особі через неможливість самостійного проживання.

Право на соціальне забезпечення  має:

1) дитина з обмеженими можливостями;

2) особа з обмеженими можливостями віком від 16 років, якщо є довідка про інвалідність тяжкого ступеня;

3) особа, яка має 75 років;

4) особа, яка має більше як 16 років і має ІІ групу інвалідності, якщо інвалідність появилась до 21. року життя.

Соціальне забезпечення на догляд виплачується в розмірі 215,84 злотих на місяць.

Спеціальний додаток на опікунство виплачується особам, які мають аліментні зобов’язання, а також подружжю, якщо:

1) не влаштовані на роботу чи  не мають іншої оплачуваної роботи або

2)  відмовляються від влаштування на роботу або оплачуваної роботи.

–  з метою надання постійного догляду особі, яка має довідку про ІІІ групу інвалідності або довідку з інформацією про необхідність постійного чи тривалого догляду чи допомоги іншої особи через значно обмежену можливість самостійного проживання та потребу постійної щоденної участі опікуна дитини в процесі її лікування, реабілітації та виховання.

Спеціальний додаток на опікунство призначається, якщо загальний дохід сім’ї особи, яка надає догляд, та сім’ї особи, яка потребує догляду, на одну особу не перевищує 764 злотих нетто.

На допомогу по догляду у зв’язку з відмовою від працевлаштування чи іншої оплачуваної роботи право має:

1) матір або батько,

2) фактичний опікун дитини,

3) родич який взяв дитину під заступницьку опіку, 

4) інші особи, які мають аліментні зобов’язання, крім осіб із 3 групою інвалідності

–  якщо вони не працевлаштовані або відмовляються від працевлаштування  чи іншої оплачуваної роботи з метою догляду за особою, яка має посвідчення про І групу інвалідності або довідку інформацією про необхідність постійного чи тривалого догляду чи допомоги іншої особи, у зв’язку зі значно обмеженими можливостями самостійного існування та необхідності постійної повсякденної співучасті опікуна дитини в процесі її лікування, реабілітації та виховання.

На допомогу по догляду дається право, якщо в особи, яка потребує догляду, обмежились можливості:

1) до 18 років або раніше, або

2) під час навчання в університеті або школі, але до 25 років.

Допомога по догляду не залежить  від доходу сім’ї й становить 2119,00 злотих на місяць.

Для отримання фінансової допомоги на опіку, допомоги по догляду за хворими або соціальне забезпечення на догляд за хворими необхідно подати заяву до відповідного за місцем проживання міського управління або управління гміни про право на отримання допомоги. Шаблон заяви доступний онлайн або в офісі: https://empatia.mpips.gov.pl/-/zasilek-rodzinny

 1. ДОПОМОГА БАТЬКАМ

Як правило право на допомогу батькам мають:

– мати або батько дитини

– фактичний опікун дитини

– прийомна сім’я, крім професійної прийомної сім’ї

– особа, яка усиновила дитину

– тимчасовий опікун

Допомога батькам у розмірі 1000 злотих на місяць не залежить від критерію доходу.

Допомога не надається, якщо:

– вже надаються декретні виплати або еквівалент декретних виплат,

– особа, яка звертається з заявою про допомогу батькам, припинила особисто доглядати за дитиною;

– у зв’язку з його вихованням вже встановлено право на допомогу батькам, додатку до допомоги сім’ї, фінансової допомоги на опіку, спеціальне забезпечення на догляд або допомогу для опікуна,

– і за кордоном існує фінансова допомога, подібна до допомоги батькам, особи, зазначені в абзаці 1, за кордоном мають право на допомогу, подібну до допомоги батькам, якщо інше не передбачено положеннями про координацію систем соціального забезпечення або двосторонніми угодами про соціальне забезпечення.

Заяву можна скласти:

– особисто в установі

– за допомогою порталу Empatia: https://www.gov.pl/web/rodzina/viii-wiadczenie-rodzicielskie111

ІНША ФІНАНСОВА ДОПОМОГАНЕ ФІНАНСОВА ДОПОМОГА СІМ’Ї В РОЗУМІННІ ЗАКОНУ ПРО ФІНАНСОВУ ДОПОМОГУ СІМ’Ї 

ФІНАНСОВА ДОПОМОГА У ВИХОВАННІ

Фінансова допомога у вихованні, тобто 500+ – це допомога, яка частково покриває витрати, пов’язані з вихованням дитини, у тому числі по догляду за нею та задоволення її життєво необхідних потреб.

Фінансова допомога у вихованні це:

– 500 злотих на місяць, 

– на кожну дитину віком до 18 років,

– у період з 1 червня поточного року по 31 травня наступного року,

– незалежно від отриманого доходу. 

Заява про призначення фінансової допомоги подається:

– мати чи батько,

– фактичний опікун дитини,

– законний опікун дитини,

– тимчасовий опікун,

– прийомні батьки дитини,

– особа, яка керує будинком для сиріт сімейного типу,

– директором виховного закладу опіки, обласного лікувально-оздоровчого закладу, інтервенційного центру попереднього усиновлення, будинку соціального захисту.

Щоб отримати цю фінансову допомогу, необхідно подати заяву в електронному вигляді до Управління Соціального Страхування через:

– Платформа електронних послуг Управління Соціального Страхування – https://www.zus.pl/portal/logowanie.npi

– Портал Empatia – https://empatia.mpips.gov.pl/

– електронний банкінг

Фінансова допомога надається в безготівковій формі щомісяця на номер платіжного рахунку в Польщі, вказаний у заяві.

Якщо Управління Соціального Страхування надає допомогу на дитину, ви отримаєте не рішення з цього питання, а лише інформацію про надання фінансової допомоги на профіль в PUE ZUS, а також електронною поштою на адресу, вказану в заяві.

Якщо ви отримаєте негативне рішення, ви маєте право подати апеляцію на це  рішення. Рішення ви отримаєте в електронному вигляді – на свій профіль в PUE ZUS.

ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА «ДОБРИЙ ПОЧАТОК»

Фінансова допомога 300+ — це одноразова допомога всім учням, які починають навчальний рік.  Ця фінансова допомога надається один раз на рік.

Щоб отримати цю фінансову допомогу, необхідно подати заяву в електронному вигляді до Установи соціального страхування через:

– Платформа електронних послуг Закладу Соціального Страхування https://www.zus.pl/portal/logowanie.npi

– Портал Empatia – – https://empatia.mpips.gov.pl/

– електронний банкінг

Заявку можуть подати:

– мати,

– батько,

– законний опікун дитини або фактичний опікун дитини,

– один із прийомних батьків,

– особа, яка керує сімейним дитячим будинком, або директор дитячо-виховного закладу;

– тимчасовий опікун.

Допомога надається для:

  – учня, якому не виповнилося 20 або 24 роки – за наявності довідки про інвалідність ІІ або ІІІ групи, потребу в спеціальній освіті, потребу в реабілітаційно-освітніх заняттях.

Допомога буде виплачена на банківський рахунок. Допомога не призначається дітям, які відвідують дитячий садок та дітям, які проходять однорічну підготовку до школи у т. зв. зерувці (нульовий клас) у садку чи школі.

Надання фінансової допомоги добрий початок Управлінням соціального страхування не вимагає прийняття рішення. Інформацію про надання фінансової допомоги «добрий старт» Ви отримаєте на інформаційному профілі, створеному в телеінформаційній системі, наданому Управлінні Соціального Страхування. Якщо Ви не приймете інформації про надання фінансової допомоги «Добрий старт» це не зупиняє виплату цієї фінансової допомоги.

СІМЕЙНИЙ ОПІКУНСЬКИЙ КАПІТАЛ

Метою цієї фінансової допомоги є часткове покриття витрат, пов’язаних з вихованням дитини, у тому числі по догляду за нею та задоволення її життєво необхідних потреб. Ця фінансова допомога:

– надається дитині віком від 12 до 35 місяців,

– не залежить від доходу сім’ї,

– виплачується за другу та кожну наступну дитину в сім’ї,

Загальна сума допомоги становить до 12 тис. злотих. Ви можете вирішити, чи хочете ви отримувати допомогу в розмірі 500 злотих протягом 24 місяців або 1000 злотих протягом 12 місяців.

Заяву складає:

– батько,

– мати,

– тимчасовий опікун.

Сімейний опікунський капітал не виплачується, якщо:

1) дитина знаходиться під заступницькою опікою;

2) батько дитини позбавлений батьківських прав;

3) член сім’ї має право на подібну фінансову допомогу на дитину за кордоном, якщо інше не передбачено положеннями або двосторонніми міжнародними договорами про соціальне забезпечення.

Для отримання фінансової допомоги необхідно подати заяву в електронному вигляді до Управління Соціального Страхування:

– Платформа електронних послуг Управління Соціального Страхування – https://www.zus.pl/portal/logowanie.npi

– Портал Empatia – https://empatia.mpips.gov.pl/

– електронний банкінг

Отримання фінансової допомоги Управлінням Соціального Страхування не вимагає рішення. Інформацію про надання фінансової допомоги ви отримаєте на інформаційному профілі, створеному в телеінформаційній системі, наданій Управлінням Соціального Страхування та на вказану електронну адресу. Ви отримуватимете капітал у безготівковій формі щомісяця на номер платіжного рахунку в Польщі, вказаний вами в заявці. Якщо рішення буде негативним, Управлінням Соціального Страхування доставить рішення лише в електронному вигляді – на ваш профіль у PUE ZUS. Ви можете оскаржити рішення до Керівника ZUS протягом 14 днів з моменту вручення рішення.

Дофінансування зменшення плати за перебування дитини в яслах, дитячому клубі або з денним опікуном

Дофінансування надається дитині, яка відвідує ясла, дитячий клуб або її доглядає денний опікун, коли батько не отримує сімейного капіталу для догляду за цією дитиною. Це означає, що субсидія призначається:

 • на першу і єдину дитину в сім’ї,
 • на першу дитину з сімей, де наступна дитина отримує сімейний капітал,
 • на дитину віком до 12 місяців і після досягнення 36 місяців

Дофінансування становить максимум 400 злотих на місяць на дитину, не більше суми плати, яку батьки сплачують за перебування дитини в яслах, дитячому клубі або з денним опікуном. У вартість проживання дитини в закладі не входить плата за харчування Субсидія призначається незалежно від доходу сім’ї.

Дофінансування буде перераховано на банківський рахунок закладу, який відвідує дитина.

Заявка подається:

– батьками або тимчасовими опікунами.

Заявку на дофінансування можна подати не раніше 1 квітня 2022 року лише в електронному вигляді через:

– Платформа електронних послуг Управління соціального страхування – https://www.zus.pl/portal/logowanie.npi

– Портал Empatia – https://empatia.mpips.gov.pl/

– електронний банкінг