Чи може українець зі статусом UKR, зареєстрований як приватний підприємець, отримати «карту побиту» на підставі підприємницької діяльності?

Станом на день: 03.02.2023

Положення спеціального закону (тобто закону про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави) мають пріоритет перед положеннями закону про іноземців. Проте, коли ці питання пов’язані з тимчасовим перебуванням не врегульовані спеціальним законом, застосовуємо закон про іноземців.

Тут слід звернути увагу на п. 4, ч.1, ст. 99 закону про іноземців, відповідно до якого іноземцю відмовлять у дозволі на тимчасове проживання, якщо іноземець користується тимчасовим захистом. Особи, на яких поширюється т. зв. спеціальний закон, користуються тимчасовим захистом. Отже, з цього положення випливає, що орган відмовить у наданні дозволу на тимчасове проживання, наприклад, у зв’язку із веденням підприємницької діяльності.

Громадяни України, які користуються тимчасовим захистом у Польщі та ведуть господарську діяльність, зможуть подавати документи щодо отримання дозволу на тимчасове перебування в Польщі лише з 1 квітня 2023 року.

Заяву можна буде подати до воєводи, відповідного за місцем проживання іноземця. Виняток, громадяни України, які звертаються за зазначеним вище дозволом на тимчасове проживання буде звільнено від обов’язку особисто з’явитися до воєводського управління, якщо вони попередньо надали відбитки пальців під час отримання PESEL UKR. Однак, якщо вони цього не зробили, необхідно буде особисто з’явитися до воєводського управління для здачі відбитків пальців, але винятково після прийняття рішення на тимчасове проживання (ймовірно, під час особистого отримання карти тимчасового проживання).

У разі, якщо громадянин України не відповідатиме вимогам щодо надання дозволу на тимчасове проживання з уваги на заявлену мету перебування або обставини, які є підставою для отримання цього дозволу, не виправдають його перебування на території Республіки. Польщі на строк більше 3 місяців, або якщо щодо громадянина України є обставини, що обґрунтовують відмову у наданні йому дозволу на тимчасове перебування, то в період до 24 серпня 2023 року йому буде надано дозвіл на тимчасове проживання строком на 1 рік, рахуючи від дати прийняття рішення. 

Проте, якщо громадянин України доведе, що він відповідає вимогам для надання йому дозволу на тимчасове перебування (з метою виконання роботи, виконання роботи за професією, що вимагає високої кваліфікації, чи провадження господарської діяльності), він може подати заяву на отримання дозволу на максимальний період 3 роки.

Варто пам’ятати, що для всіх громадян України, які подають або подаватимуть документи (після 1 квітня 2023 року) щодо отримання дозволу на тимчасове перебування з метою провадження господарської діяльності у формі ФОП, до 24 серпня 2023 року немає вимоги доводити, що в податковому році, який передує подачі заяви на отримання дозволу на тимчасове проживання, під час ведення господарської діяльності було досягнуто достатньо високий дохід, або що найнято відповідну кількість працівників, або що ведеться діяльність, яка в майбутньому дозволить досягти необхідного доходу .

До 1 квітня 2023 року необхідно перевірити на веб-сайті компетентного воєводського управління, які документи будуть необхідні від громадян України, на яких поширюється тимчасовий захист і які звертаються за отриманням дозволу на тимчасове перебування (наприклад, для ведення господарської діяльності) та який буде режим та спосіб подання заявок.