Чи можна отримати допомогу при народженні дитини, якщо народити тепер і не можна довести обов’язкових візитів до гінеколога?

Відповідно до закону про допомогу громадянам України від 12 березня 2022 року переміщені безпосередньо до Польщі громадяни України мають право на одноразову допомогу при народженні дитини – так зване «бечікове» (becikowe),

Ця допомога виплачується за певних умов, викладених у відповідних законах, за винятком вимоги наявності карти побиту з написом «доступ до ринку праці».

Щоб отримати цю допомогу – потрібно подати заяву на її виплату.

На допомогу мають право:

– матері,

– батьку дитини,

– юридичному або

– фактичному опікуну дитини,

– тимчасовому опікуну.

Умови отримання допомоги:

– проживання разом із дитиною та в’їзд до Польщі безпосередньо з території України від 24 лютого,

– факт реєстрації комендантом установи Прикордонної Служби Польщі під час проходження прикордонного контролю. Якщо в’їзд на територію Польщі не було зареєстровано під час проходження прикордонного контролю, потрібно протягом 30 днів від дня в’їзду подати заяву на отримання номеру PESEL,

– номери PESEL дитини та батьків,

– нижчий за 1922 zł дохід сім’ї у перерахунку на одну особу, при чому до уваги береться лише дохід тих членів сім’ї, які знаходяться у Польщі,

– перебування вагітної під медичним наглядом від не пізніше 10 тижня вагітності до пологів. Цей документ не подають фактичні або юридичні опікуни, усиновлювачі.

Заява на допомогу при народженні подається протягом 12 місяців від народження дитини.

Розмір допомоги становить 1000 zł на одну дитину. Виплата відбувається банківським або поштовим переказом.

Заяву можна подати:

– online за допомогою системи Empatia,

– особисто: у місцевому управлінні за місцем проживання, центрі соц. допомоги за місцем проживання, іншому місці, визначеному місцевою владою.

Бланк заяви можна отримати в управлінні або видрукувати зі сайту: https://www.gov.pl/web/rodzina/jednorazowa-zapomoga-z-tytulu-urodzenia-sie-dziecka-tzw-becikowe—wzor-wniosku-do-stosowania-od-1-listopada-2021-r

– поштою.

Що потрібно підготувати:

– Дані про себе та дитину, на яку подаватиметься заява, номери PESEL, електронна адреса, номер банківського рахунку для виплати допомоги,

– довідка від лікаря або акушерки, яка підтверджує що мати дитини від щонайменше 10 тижня вагітності була під медичним наглядом, 

– документи про розмір доходів сім’ї.

Одиноким батькам (матерям, усиновлювачам) також потрібно додати:

– виданий або підтверджений судом документ, зобов’язуючий іншого з батьків про виплату аліментів, напр. рішення суду, медіаційна угода, а якщо другий з батьків помер або невідомий – копію акту цивільного стану, рішення суду про відмову у встановленні аліментів для другого з батьків,

– дані документу, на підставі якого відбувся перетин кордону.

Видача рішення триває протягом місяця. У цей період управління перевіряє правильність заповнення заяви, додані документи, умови виплати допомоги, і потім видає рішення. Якщо орган відмовить, то можна подати апеляцію.

У ситуації громадян країни у стані військового конфлікту розраховуємо, що органи, які видають рішення, будуть мати на увазі виняткову ситуацію заявників. Деякі з заявників не будуть мати змоги надати усі обов’язкові документи з незалежних від себе причин, пов’язаних із триваючою війною та необхідністю покинути країну. Вимогу до іноземця про надання документів, які він не може надати з незалежних від себе причин, можна трактувати як непряму дискримінацію. Тому під час розгляду заяви потрібно докладно пояснити причини відсутності конкретної медичної документації. У випадку відмови є можливість подати апеляцію на це рішення.