Чи можуть особи з третіх країн після 15-денного перебування та подання заяви на  тимчасове проживання ,безкоштовно користуватися медичною допомогою, під час  розгляду внеска?

Люди з, так званих, третіх країн під час розгляду їхньої заявки, не можуть безплатно користуватися медичною допомогою, що фінансується з державних коштів. Вони не входять до групи осіб, зазначених у ст. 3 Закону від 27 серпня 2004 року про медичні послуги, що фінансуються з державних коштів.

Законом про іноземців від 12.12.2013 р. передбачено, що якщо строк подання заяви  про надання дозволу на тимчасове проживання було дотримано, а заява не має  формальних недоліків або вчасно виправлено формальні недоліки, перебування  іноземця на територія Республіки Польща вважається законною з моменту подання  заяви до дати остаточного рішення про надання дозволу на тимчасове проживання. 

Як правило, під час процедури немає інших прав (наприклад, права на роботу). Люди з  третіх країн під час розгляду заявки також не можуть користуватися з медичних  послуг, які фінансуються державою. Вони не входять до групи осіб, зазначених у ст. 3  Закону від 27 серпня 2004 року про медичні послуги, що фінансуються з державних  коштів.

Законодавство: Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2354 z późn. zm.), ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.).