Чи можуть особи, які подали заяву на міжнародний захист, скласти іспит на отримання водійського посвідчення в Польщі під час процедури розгляду цієї заяви?

Відповідно до § 12 розд. 1 Постанови Міністра інфраструктури від 28 червня 2019 року про проведення іспиту претендентів на отримання водійських посвідчень, на навчання, складання іспиту та отримання повноважень від  екзаменаторів та про зразки документів, які використовуються при цьому:

 «Особа, яка складає іспит, може приступити до складання  державного іспиту за умови пред’явлення одного з документів, що посвідчують її особу, дійсних на день іспиту:

  • посвідчення особи;
  • карта побуту;
  • паспорт;
  • тимчасове посвідчення особи іноземця;
  • польський документ, що посвідчує особу іноземця;
  • згода на толероване перебування».

Відповідно до вищевикладеного, для складання державного іспиту з керування транспортними засобами необхідно пред’явити один із зазначених документів.

 Особи, які не володіють польською мовою, мають право користуватися присяжним перекладачем, який може залишатися в екзаменаційній кімнаті (теоретична частина іспиту) не довше, ніж до початку іспиту. На етапі теоретичної частини іспиту завдання перекладача полягає в тому, щоб пояснити екзаменованому правила проведення іспиту. На початку іспиту екзаменований залишається сам, без перекладача. Сам тест можна підготувати та виконати англійською або німецькою мовами. Проте рекомендується звернутися до центру дорожнього руху, де буде проходити іспит, і перевірити можливість складання теоретичної частини іспиту не польською мовою. У практичній частині, як на майданчику для маневрування, так і в дорожньому русі, в іспиті може брати участь присяжний перекладач (надається самим екзаменованим), якщо екзаменований не володіє польською мовою в обсязі, необхідному для складання іспиту.

Особи з іншим громадянством, ніж UA:

Ці правила однакові незалежно від громадянства.

У кожному випадку необхідним документом буде 1 зі списку:

– посвідчення особи;

– посвідка на проживання;

– паспорт;

– тимчасове посвідчення особи іноземця;

– польський документ, що посвідчує особу іноземця;

– дозвіл на толероване перебування.

У випадку особи, яка перебуває в процедурі міжнародного захисту, це буде паспорт або тимчасове посвідчення особи іноземця. У випадку осіб без громадянства України, які перебувають під тимчасовим захистом і отримали довідку в Управлінні до справ іноземців, це може бути паспорт або ця довідка (вона прямо не згадується, але вона виконує функцію карти побиту).

Обмін водійських прав

Особа з водійським посвідченням, виданим державою-членом ЄС,Швейцарській Конфедерації чи країні Європейської асоціації вільної торгівлі не обов’язковий обмін на польський документ.

В інших випадках процедура обміну водійських прав на польські відрізняється в залежності від країни, яка видала водійські права. Якщо країна, що видає документ не є учасником Женевської конвенції про дорожній рух або Віденської Конвенція про дорожній рух, тоді обмін іноземних водійських прав на польські можливий тільки після здачі теоретичної частини польського державного іспиту. Якщо країна, яка видає водійські права, є учасником Женевської або Віденської конвенції про дорожній рух, обмін іноземного посвідчення водія відбувається без необхідності складання державного іспиту щодо отримання водійських прав.