Чи управління місцевого самоврядування може відмовити в оновленні/видачі номера PESEL UKR, якщо пройшло 30 днів від дати в’їзду до Польщі?

Так. Відповідно до спец.закону 30 днів – це строк для реєстрації перебування громадянина України, якщо його не було зареєстровано Комендантом відділу Прикордонної служби Польщі під час прикордонного контролю. У такому випадку реєстрація факту перебування відбувається за заявою громадянина України – заявою про реєстрацію перебування є заява про видачу номера PESEL. Звідси правило, що іноземець може подати заяву на номер PESEL (тобто також про реєстрацію перебування громадянина України Головного коменданта Прикордонної служби Польщі) протягом 30 днів з дня в’їзду на територію Польщі.

Однак, якщо йдеться не про присвоєння номера PESEL, а про його оновлення до статуса UKR, то в управлінні можна посилатися на те, що відповідно до ч.2, ст. 3 спеціального закону 30-денний строк стосується подання заяви, зазначеної у ч.1, ст. 4 спец.закону, тобто заяви про присвоєння номера PESEL, а можливість надання статусу UKR особі, якій уже було надано PESEL до набрання чинності спец.законом, регулюється ч. 1а, ст. 4, для якої не встановлено ніяких строків.