Чи/як визнають дипломи випускників з України?

Питання визнання дипломів виданих уповноваженими органами України регулює

двосторонній договір між Урядом Польщі та Кабінетом Міністрів України про взаємне

академічне визнання документів про освіту та еквівалентність ступенів, який набрав

чинності 20 червня 2006 року.

У контексті продовження навчання в Польщі особами, які втікають від вторгнення

російських військ на Україні дуже істотними варто зазначити права, які появляються в

результаті вище згаданого міжнародного договору:

  • свідоцтво про повну освіту видане в Україні дає право подаватися на прийняття

на навчання в Польщі;

  • вищий навчальний заклад може визнати відповідні періоди навчання, складені

іспити, зарахування та практику відповідно до польського права, а в ситуації

програмних розбіжностей студент зобов'язаний відпрацювати їх у навчальному

закладі, в якому планує продовжувати навчання;

  • отримана в Україні кваліфікація спеціаліста або магістра, дає право на подачу на

отримання наукового ступеня доктора відповідно до польського законодавства;

  • отримані в Україні наукові ступені кандидата наук дають право подаватися на

отримання наукового ступеня габілітованого доктора відповідно до чинного

польського законодавства;

Коротко кажучи, отримання диплому в Україні дає можливість продовжувати навчання

в Польщі.

Щобільше варто підкреслити, що ситуації, коли пред'явлення оригіналу або дублікату

необхідного до продовження навчання свідоцтва утруднене обставинами, з якими

потерпіла, наприклад, від збройних конфліктів особа не може справитися, освіта

отримана тією особою за кордоном або набуті права за кордоном до продовження

навчання, включаючи подачу на прийняття на навчання у вищому навчальному закладі,

можуть бути підтверджені в Польщі шляхом адміністративного рішення як базова

освіта, гімназійна освіта, базова профільна освіта, середня профільна освіта та середня

освіта або право продовжувати навчання в Польщі (ст. 93a закону від 7 вересня 1991

року., про систему освіти, уніфікований текст Дзеннік Устав від 2021, положення. 1915)