Що має зробити людина, яка має диплом медсестри і працювала за фахом, а після приїзду до Польщі хотіла би продовжувати працювати медсестрою?

Спеціальний закон запровадив суттєві полегшення для громадян України щодо праці медсестер у Польщі.

Відповідно до положень спеціального закону з 24 лютого 2022 року протягом 18 місяців, незалежно від тривалості епідемічної загрози або епідемічного стану, громадянам України, які здобули кваліфікацію медичної сестри за межами території Держави-члена Європейського Союзу, тобто в Україні, можуть видати дозвіл на практику медичної сестри та умовне право працювати медсестрою за умови дотримання наступних умов:

  • має повну дієздатність;
  • стан здоров’я дозволяє працювати медсестрою чи акушеркою;
  • проявляє бездоганне етичне ставлення;
  • має диплом медичної сестри або акушерки, виданий не в державі-члені Європейського Союзу.

Під наявністю диплому медичної сестри слід розуміти дипломи першого та другого ступеня освіти, отримані в Україні, тобто ступінь бакалавра чи магістра, оскільки лише такі документи підлягають звичайній процедурі нострифікації, тобто визнанню в Польщі як еквівалент документу про закінчення навчання польської школи медсестринства (за інформацією Вищої палати медичних сестер і акушерок).

Полегшення доступу до професії медсестри для громадян України включає, серед іншого, відмову від вимоги знання польської мови.

Однак, головне полегшення полягає у відсутності вимог легалізувати дипломи чи дублікати. Апостиль на цих документах також не обов’язковий – це означає, що достатньо пред’явити диплом (або його дублікат) у тому вигляді, в якому він був виданий в Україні, без додаткових дій, що підтверджують справжність документа та наявних підписів українських органів влади.

Громадянка України, яка відповідає зазначеним вимогам, може отримати дозвіл на самостійну практику, якщо вона має стаж роботи за фахом медичної сестри не менше 3 років, отриманий протягом 5 років, які безпосередньо передують даті подання заяви про видачу дозволу на практику в Польщі. Навіть у разі отримання дозволу на самостійне виконання фаху медичної сестри, громадянка України буде вести практику під наглядом іншої медичної сестри протягом перших 3 місяців роботи за професією на території Республіки Польща.

Громадян(к)и України, які не відповідають умові трирічного стажу роботи за останні 5 років, можуть отримати дозвіл на практику під наглядом іншої медичної сестри.

Дозвіл на практику медичної сестри видає міністр охорони здоров’я. У своєму рішенні він вкаже, чи може громадянин України займатися професією самостійно чи лише під наглядом іншої медсестри. Рішення міністра охорони здоров’я відкриває можливість Окружній раді медичних сестер та акушерок надати громадянину України умовне право вести практику медичної сестри строком на 5 років.

Важливо! Громадянка України, яка отримала право на практику, зобов’язана протягом 7 днів з дня початку надання медичних послуг повідомити Міністра охорони здоров’я в якому лікувальному закладі та на який термін почала працювати. Неподання повідомлення може стати підставою для відкликання дозволу на практику в Польщі!Порядок подання заяви на отримання дозволу на практику медичної сестри детально описано на сайті МОЗ, там також є шаблон заяви та список вкладень: https://www.gov.pl/web/zdrowie/uzyskaj-warunkowe-prawo-wykonywania-zawodu-pielegniarki-lub-warunkowe-prawo-wykonywania-zawodu-poloznej-w-okresie-ogloszenia-stanu-zagrozenia-epidemicznego-lub-stanu-epidemii-w-polsce.