Що повинен зробити роботодавець, якщо він хоче працевлаштувати громадянина України, який приїхав до Польщі після 24 лютого і які кроки повинен зробити працівник, щоби забезпечити собі легальну роботу та перебування?

Закон про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї країни надає громадянам України, які легально проживають у Польщі, можливість працевлаштуватися на території Польщі без обов’язку отримувати дозвіл на роботу. Це означає, що спеціальні правила доручення роботи громадянам України поширюються не лише на осіб, які приїхали до Польщі після 24 лютого 2022 року, а й на всіх тих, хто проживає в Польщі на законних підставах.

Однак це право не поширюється на громадян України, які склали заяву про надання міжнародного захисту у Польщі. Такі особи отримують право виконувати роботу, якщо протягом 6 місяців з дня коли заява про захист була складена, рішення про міжнародний захист не буде прийнято.

Номер PESEL не є обов’язковим, для того аби громадянин України міг працевлаштуватися.

Що повинен зробити роботодавець, який працевлаштовує громадянина України?

Роботодавець повинен протягом 14 днів від дня працевлаштування громадянина України повідомити  повітове управління праці відповідно до місця реєстрації або місця проживання роботодавця про працевлаштування цього громадянина.

 Повідомлення можна скласти за допомогою телеінформаційної системи – praca.gov.pl.

Таке повідомлення дає право іноземцю виконувати роботу без обов’язку мати дозвіл на роботу чи декларацію. Невиконання цих умов означає, неможливість виконувати  роботу  без дозволу на роботу.

У повідомленні суб’єкт, який доручає виконання роботи громадянину України, зазначає:

1) відомості про особу, яка доручає виконання робіт громадянину України:

a) назву або ім’я (імена) та прізвище,

b) місце реєстрації або місце проживання,

c) службовий номер телефону або адреса електронної пошти,

d) Ідентифікаційний номер NIP та REGON – для суб’єкта який здійснює господарську діяльність, або номер PESEL – для фізичної особи,

e) номер запису в реєстрі суб’єктів які керують агентством з працевлаштування – у випадку, якщо суб’єкт, який доручає громадянину України виконання роботи, керує агентством зайнятості з надання послуг з тимчасової роботи,

f)символ PKD (Польська Класифікація Діяльності) та опис діяльності, пов’язаної з роботою громадянина України;

2) персональні дані громадянина України:

a) ім’я (імена) та прізвище,

b) дата народження,

c) стать,

d) громадянство,

e) тип, номер і серія паспортного документа або іншого документа, що вказує або дозволяє встановити особу, а також країну, в якій видано документ,

f) номер PESEL – якщо вже був наданий;

3) вид договору між суб’єктом, який доручає виконання роботи, та громадянином України;

4) посада або вид виконуваної роботи;

5) місце роботи.

УВАГА – ухвалені в 8 червня 2022 року поправки Спецзакону впроваджує істотні зміни щодо процедури працевлаштування громадян України.

Крім того, що Роботодавець зобов’язаний Повідомити центр зайнятості повідомити про працевлаштування громадянина України, та робота повинна виконуватись у розмірі, не нижчому ніж вказано в дозволі та із заробітною платою не нижчою ніж встановлено згідно ставці визначеній в дозволі.

Доповненням вищезгаданого регулювання є вимога врахування цієї інформації в дозволі, тобто винагороди, визначеної відповідно до місячної або погодинної ставки та тривалості робочих годин на тиждень чи місяць.

До дозволів, які були подані до дати набрання чинності вищезазначеного закону, застосовуються попередні положення,  (стаття 9 закону про внесення змін).

Суб’єкт, який доручає роботу громадянину України, що не виконав обов’язок повідомити центр зайнятості в період з 24.02.22 до 14 днів до дня набрання чинності положення про зміни, може зробити це протягом 14 днів з дня. У цьому випадку вважається, що громадянин України мав право працювати протягом періоду соціального страхування або соціального страхування для фермерів або на наступний день після подання договору про виконання конкретної роботи. Вищезазначеним правом може скористатися лише суб’єкт, яка повідомив заклад соціального страхування або до каси соціального страхування фермерів у зв’язку з дорученням йому роботи. (Стаття 10 Закону про внесення змін).

Крім того, відповідно до змін, громадянин України, який залишає територію Республіки Польща на термін більше ніж 1 місяць, не втрачає права, яке виникає на підставі спецзакону, щодо визнання легального перебування громадянина України на території Республіки Польща та не втрачає інші права, що випливають зі спецзакону, якщо він є особою, делегованою для виконання робіт чи послуг за межами території Республіки Польща суб’єктами, що діють на території Республіки Польща.

Закон набрав чинності 1 липня 2022 року.

Крім вищезазначених норм, працевлаштування громадян України не відрізняється від працевлаштування громадян Польщі.

Що далі?

Через 9 місяців від дати в’їзду до Польщі працівник може подати заяву на отримання дозволу на тимчасове проживання в Польщі.

Законом про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави визначено, що дозвіл на тимчасове проживання не видається у разі:

➔ якщо це вимагається з міркувань державної оборони чи безпеки, або для захисту громадської безпеки та порядку, або

➔ якщо дані громадянина України внесені до списку іноземців, перебування яких на території Республіки Польща є небажаним, або

➔ якщо громадянин України подає заяву через 18 місяців з дня легального в’їзду до Польщі

Це будуть єдині випадки, коли міграційна служба відмовить у видачі такого  дозволу.

Відповідно до Закону про допомогу громадянам України, відсутність медичного страхування, достатніх коштів для покриття витрат на проживання або місця проживання не враховуватиметься при видачі цього дозволу.

Підстава: Art. 22 i Art. 22 oraz Art. 38 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.