Яка соціальна допомога з центрів соцдопомоги належить біженцям з України вже на цей момент, і чи центри соцдопомоги мусять описувати план інклюзії аби надати допомогу?

Доступ до соціальної допомоги залежатиме від того, на якій підставі дана особа перебуває в Польщі.

Необхідно визначити, чи на дану особу поширюється Закон про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави, або чи дана особа користується тимчасовою охороною на підставі рішення Європейського Союзу. Для цього дивіться пункти 1 і 13 нашого посібника:

Особи, на яких поширюється дія Закону про допомогу громадянам України, мають право на соціальну допомогу на тих самих умовах, що й громадяни Польщі. Спочатку необхідно отримати номер PESEL [ст. 29 § 1 Закону від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави (Dz. U. poz. 583 z późn. zm.)]. 

Соціальна допомога надається також громадянам України, які легально проживають у Польщі на інших підставах, якщо член їх сім’ї повернувся в Україну [ст. 30 вищезазначеного Закону].

УВАГА! Соціальна допомога може також надаватися громадянам України, які легально проживають у Польщі на інших підставах (незалежно від того, коли вони в’їхали в Польщу), а член родини яких, повернувся в Україну. Право на соціальну допомогу залежить від індивідуального матеріального становища іноземця.

Особи, які користуються тимчасовою охороною, але на яких не поширюється дія вищезазначеного Закону, на жаль, не мають права на соціальні виплати.

Проте, ці особи мають право на підтримку у сфері харчування та проживання у вигляді грошового еквівалента від керівника Управління у справах іноземців.

Однак ці особи мають право на медичну допомогу, проживання та харчування або допомогу у вигляді грошової допомоги. Ці допомоги надаються на строк не менше 2 місяців, але не довше терміну дії довідки (що підтверджує тимчасовий захист).

До допомоги у вигляді проживання та харчування належать також такі форми допомоги, як:

1) постійна матеріальна допомога на придбання засобів для прибирання та особистої гігієни;

2) допомога у вигляді вивчення польської мови та основних матеріалів, необхідних для вивчення цієї мови;

3) навчальні підручники для дітей, які отримують освіту та догляд у державних установах, початкових або середніх школах;

4) фінансування проїзду громадським транспортом:

а) з метою лікування або проведення профілактичних щеплень,

б) в інших особливо обґрунтованих випадках.

Замість харчування дитина до 6 років або учень початкової чи середньої школи  має право на грошовий еквівалент.

Також соціальна допомога може надаватися особам, які мають статус біженця в Польщі, дозвіл на постійне проживання та додатковий захист. В обмеженому діапазоні, також особи, які мають дозвіл на проживання з гуманітарних міркувань або дозвіл на толерантне перебування.