Як взяти на роботу біженця з України, який приїхав після 24 лютого і хоче працювати, але не має підтвердження про перетин кордону?

Відповідно до ст. 22 Закону про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави («спецзакон ») громадянин України має право працювати в Польщі протягом періоду перебування згідно з чинними правилами, якщо :

1) його перебування на території Польщі вважається законним на підставі спецзакону (тобто він в’їхав до Польщі з України з 24 лютого 2022 року у зв’язку з війною в Україні та намірений залишитися в Польщі) або

2) є громадянином України, який легально перебуває на території Польщі (тобто також особа, яка в’їхала до Польщі до війни, за умови, що вона легально перебуває в Польщі)

– якщо особа, яка доручає виконання роботи, повідомляє протягом 14 днів від дати прийняття на роботу громадянина України повятову службу зайнятості за місцезнаходженням або місцем проживання особи про доручення цьому громадянину роботи, а робота доручається з тривалістю роботи не нижче ніж зазначено в повідомленні або кількістю годин не менше ніж зазначеної в повідомленні та за оплату не нижче ніж визначена в повідомленні, пропорційно збільшеної у разі збільшення тривалості робочого часу або кількості робочих годин.

Відповідно до вищезазначеного, є чіткі умови, які повинні бути виконані, щоб можна було доручити роботу іноземцю. Щодо обов’язку зі сторони роботодавця, то справа начебто зрозуміла – необхідно вчасно повідомити службу зайнятості про доручення роботи громадянину України.

Проблемою є обов’язки, які покладені на громадянина України. Якщо він хоче бути бенефіціаром спецзакону і на його підставі, мати признание легальне перебування в Польщі, а в’їзд до Польщі не був зафіксований в жодному з його документів і не був зареєстрований начальником прикордонної служби під час проходження прикордонного контролю або перетин кордону настав через пункт перетину кордону, на якому не здійснюється прикордонний контроль, він повинен подати заяву про реєстрацію перебування. Роль такої заяви відіграє заява про надання PESEL UKR. Навіть якщо іноземець вже мав номер PESEL до війни, щоб зареєструвати своє перебування, іноземець повинен звернутися до будь-якого управління ґміни та подати заяву на оновлення PESEL, що полягає в додаванні анотації UKR до існуючого номера.

Однак, відповідно до спецзакону, реєстрація перебування громадянина України на території Польщі відбувається за його заявою (у формі заяви PESEL UKR), поданою не пізніше ніж 30 днів починаючи від дати в’їзду на територію Польщі. При цьому законодавець не вказав відповідальності  за невиконання цієї дії у строк. Отже, слід визнати, що недотримання строку не тягне негативних наслідків для громадянина України та не позбавляє його прав, передбачених Законом.

Подання заяви (для отримання PESEL UKR) після закінчення 30 днів від дати в’їзду на територію Польщі не може бути підставою для відмови в реєстрації перебування громадянина України з боку Головного командуючого Прикордонної служби, оскільки в законі відсутнє положення, яке є матеріально-правовою підставою для такої відмови, а також положення про характер компетенції із зазначенням органу, до компетенції якого входить відмова в реєстрації місця перебування. Недотримання 30-денного терміну не впливає на визнання перебування громадянина України на території Польщі законним згідно зі ст. 2 пункт 1 спецзакону, оскільки – як випливає із вищезгаданого положення – визнання легального перебування визнається в силу закону, без необхідності видавати акт у сфері публічної адміністрації чи виконувати будь-які реєстраційні дії. Не без значення в обговорюваному контексті також є те, що законодавець чітко вказав, коли перебування громадянина України на території Польщі перестає вважатися легальним у розумінні згаданої норми: це відбудеться у разі виїзду з території Польщі на термін більше ніж 1 місяць (ст. 11 б абз. 2 спецзакону).

Подання громадянином України заяви після 30 днів від дати в’їзду на територію Польщі не впливає на можливість отримання номера PESEL, оскільки законодавець не вказав кінцевий термін подання заяви, щодо отримання PESEL.

Однак, з точки зору суб’єкта, який хоче довірити роботу громадянину України, який не може підтвердити легальність свого перебування в Польщі, безпечніше утриматися від доручення роботи до моменту отримання іноземцем PESEL UKR, оскільки суб’єкт, який доручає роботу іноземцю, зобов’язаний перевірити, чи легально іноземець перебуває в Польщі, чи підстава його перебування дає йому право на роботу та зобов’язаний зберігати копії документів в особових справах працівників, які підтверджують легальність перебування іноземця.