Як громадяни інших країн, крім Польщі, можуть купити квартиру в Польщі?

Питання, пов’язані з придбанням нерухомого майна іноземцями, регулюються законом від 24 березня 1920 р. про придбання іноземцями нерухомості. Перш за все, він запроваджує принцип, що для придбання іноземцем нерухомості в результаті будь-якої юридичної дії (наприклад, укладення договору купівлі-продажу, дарування, договору довічного утримання, спадку) необхідний дозвіл. При цьому іноземцем вважається не лише фізична особа, яка не має польського громадянства, а і юридична особа, заснована за кордоном, компанія зазначених вище осіб без статусу юридичної особи, з місцезнаходженням за кордоном, створена відповідно до законодавства іноземних держав, а також юридична особа, юридична особа та комерційна компанія без статусу юридичної особи з місцезнаходженням на території Республіки Польща, підконтрольна прямо чи опосередковано перерахованим вище особам або компаніям.

Дозвіл надається адміністративним рішенням міністром внутрішніх справ, якщо міністр національної оборони не висуває заперечень, а у випадку сільськогосподарської нерухомості, якщо заперечень не висуває відповідальний міністр для розвитку села. Дозвіл дійсний протягом двох років з дня видачі.

Такий дозвіл видається на заяву іноземця за умови дотримання таких умов:

  1. придбання іноземцем нерухомості не становитиме загрози обороні, державній безпеці чи громадському порядку, не протидіє йому соціальна політика та здоров’я суспільства;
  2. він доводить наявність обставин, що підтверджують його зв’язки з Республікою Польща

Наприклад, законодавець перераховує, що можна вважати доказом зв’язків іноземця з Польщею (наприклад, наявність польського громадянства або польського походження; вступ у шлюб з громадянином Республіки Польща, наявність посвідки на проживання (тимчасово, постійно, довготривалий резидент ЄС або здійснення господарської чи сільськогосподарської діяльності на території Республіки Польща відповідно до положень польського законодавства).

Іноземець, який звертається за отриманням дозволу, зобов’язаний додати документи, що підтверджують обставини, зазначені в заяві.

Важливо й те, що законодавець передбачив численні звільнення від обов’язку отримувати дозвіл на купівлю нерухомості. Отримувати дозвіл не потрібно, за винятком нерухомого майна, розташованого в прикордонній зоні, та земель сільськогосподарського призначення площею більше 1 га, у разі:

  1. придбання окремого житла в розумінні Закону від 24 червня 1994 року про право власності на приміщення;
  2. придбання окремого комерційного приміщення гаражного призначення або частки в такому приміщенні, якщо воно пов’язане із забезпеченням житлових потреб покупця або власника нерухомого майна чи окремого житла;
  3. придбання нерухомості іноземцем, який проживає в Республіці Польща не менше 5 років з моменту надання дозволу на постійне проживання або дозволу на проживання довгострокового резидента Європейського Союзу;
  4. придбання іноземцем, який є чоловіком/дружиною громадянина Польщі та проживає в Республіці Польща не менше 2 років з моменту надання посвідки на постійне проживання або дозволу на проживання довгострокового резидента Європейського Союзу, нерухомості, яка, як в результаті набуття становитиме встановлену законом спільність майна подружжя;
  5. придбання нерухомості іноземцем, якщо на день купівлі він має право на спадщину за законом у розумінні польського законодавства від продавця нерухомості, а продавець нерухомості є її власником або довічним користувачем щонайменше 5 років;
  6. придбання суб’єктом, зазначеним у статті. 1 абзац  2 пункт 4 Закону для своїх статутних цілей незабудована нерухомість, загальна площа якої по всій країні не перевищує 0,4 га в районі міст;
  7. придбання нерухомого майна іноземцем, який є банком і водночас іпотечним кредитором, під час заволодіння майном внаслідок невдалого аукціону у виконавчому провадженні;
  8. придбання або перейняття банком, який є юридичною особою, зазначеним у ст. 1 пункт 2 п. 4 акту про акції або частки товариства, зазначеного у ст. 3е, у зв’язку зі слідуванням цим банком вимогам за здійсненою банківською діяльністю.

Примітка: для придбання частки земельної ділянки, пов’язаної з правом власності на житлове приміщення, не потрібен дозвіл Міністра, оскільки це право власності на приміщення і тісно пов’язане з ним (спільне нерухоме майно). З іншого боку, потрібен дозвіл на придбання частки в окремих об’єктах нерухомості, наприклад, під’їзних шляхах, частинах житлових масивів, які купуються разом із приміщеннями, але є окремими об’єктами нерухомості та не є частиною спільного нерухомого майна.  (Najczęściej zadawane pytania – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Договір, предметом якого є купівля нерухомого майна, повинен бути укладений у формі нотаріального акту. На веб-сайтах нотаріальних палат ви знайдете інформацію про нотаріальні контори, які надають підтримку людям з України (наприклад, у Велькопольсці)

https://rejent.poznan.pl/pomoc-ukrainie/lista-notariuszy-udzielajacych-wsparcia/). 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).