Як студент з України може продовжити навчання в Польщі, і як це виглядає у випадку студентів з інших країн, які навчалися в Україні?

Що стосується студентів, громадян України, які є студентами польських закладів вищої освіти – вони можуть навчатися на тих самих умовах. Кожен з навчальних закладів також реалізує свою програму підтримки. Серед пільг виділяють: звільнення від плати за навчання, грошова допомога, місця в гуртожитках, продовження сесії чи право на академічну відпустку. Також в навчальних закладах започатковано програми психологічно-правової підтримки.

Щодо студентів, громадян України, які зараз не є студентами польських закладів вищої освіти – чинні загальні постанови не регулюють по-іншому питання продовження навчання. Поки що, кожен навчальний заклад визначив власні процедури переведення з іноземного ЗВО. Зрештою, рішення в цьому питанні приймає керівництво навчального закладу, найчастіше ректор. Варто, однак, зазначити, що триває робота над спрощеними процедурами вступу для студентів з України. Залишилося дочекатися результатів роботи. Важливим питанням, що теж вимагає уваги, є питання мовного бар’єра. Навчання в Польщі найчастіше проводиться польською мовою, рідше іноземною мовою (наприклад, англійською).

У випадку студентів з інших країн (так званих третіх країн), які навчалися в Україні – можливість продовження навчання, ймовірно, буде відбуватися на загальних умовах. Тобто, студент повинен буде пройти загальну процедуру вступу, яка існує в приймаючому навчальному закладі, і отримати дозвіл на перебування, що дозволяє продовжити навчання на території Республіки Польща (наприклад, віза або дозвіл на тимчасове перебування). Детальну інформацію про перебування можна знайти на сайтах воєводських управлінь, а умови вступу студентів до ЗВО – на сайтах окремих закладів вищої освіти.

Правова основа: art. 58-60, 64a, 144-150 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2354 z późn. zm.), art. 69-72 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.).