Я громадянин(-ка) України і планую почати працювати в Польщі. Чи потрібно для цього отримати PESEL? Отримати ідентифікаційний податковий номер (NIP)? Якщо так, то які і як це зробити?

Кожен громадянин(-ка) України, який(-а) проживає в Польщі на законних підставах, може бути працевлаштований, тому не потрібно спочатку отримувати номер PESEL.За спрощеними умовами можуть бути працевлаштовані як особи, які мають дозвіл на проживання, так і громадяни України, які приїхали до Польщі після 24 лютого (навіть якщо вони ще не отримали номер PESEL). Роботодавцю достатньо протягом 14 днів з дня початку роботи повідомити про цей факт відповідне повітове управління праці за юридичною адресою або місцем проживання роботодавця. Роботодавець повідомляє управління в електронному вигляді на порталі praca.gov.pl.

Слід підкреслити, що якщо дана особа влаштовується на роботу, вона стає суб’єктом, на якого поширюються положення Закону від 13 жовтня 1995 року «про засади обліку та ідентифікації платників податків та податкових агентів. Відповідно до положень зазначеного нормативно-правового акта, обов’язку реєстрації підлягають фізичні особи, юридичні особи та організаційні підрозділи без статусу юридичної особи, які є платниками податків на підставі окремих актів. У цьому контексті кожна особа, наприклад, фізична особа, яка є платником податків, повинна мати податковий ідентифікаційний номер. При чому податковим ідентифікатором є:

1.     номер PESEL – для платників податків, які є фізичними особами, включеними до реєстру PESEL, які не провадять господарську діяльність або не є зареєстрованими платниками податку на додану вартість (ПДВ);

2.     NIP (ідентифікаційний податковий номер) – для інших суб’єктів, які підлягають обов’язковій реєстрації.

Вищезазначене означає, що особа, яка планує розпочати роботу в Польщі / працювати в Польщі, повинна мати номер PESEL, який є її податковим ідентифікатором.