Я з України, отримав PESEL UKR. Чи можу я отримати вугільний додаток?

Умови надання вугільного додатку регулюються Законом від 5 серпня 2022 року про вугільний додаток.

У ст. 2 абз.7, п.2 і 3, зазначені категорії іноземців, які мають право подавати заяву на отримання вугільного додатку. До них належать, зокрема, іноземці, які мають місце проживання у Польщі та перебувають на її території на підставі дозволу на постійне проживання, дозволу на перебування довгострокового резидента Європейського Союзу або дозволу на тимчасове проживання, наданого у зв’язку із воз’єднанням сімей чи наміром проживати в Польща у випадку наявності дозволу на проживання довгострокового резидента ЄС, виданого іншою країною ЄС.

Право на вугільний додаток мають також іноземці, які отримали статус біженця чи додатковий захист, а також іноземці, які перебувають у Польщі у зв’язку з отриманням дозволу на проживання з гуманітарних причин або дозволу на толероване перебування.

З вищеподаного випливає, що громадяни України, яким присвоєно номер PESEL на підставі Закону України «Про надання допомоги громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави» (спецзакон) від 12 березня 2022 року, не мають права на отримання вугільного додатку. Слід зазначити, що присвоєння номера PESEL громадянину України на підставі спецзакону не означає, що йому надали статус біженця, який надається в окремому порядку після виконання інших умов, а тому є абсолютно окремою правовою інституцією.