Baza wiedzy (FAQ)

Szkolenia prawne dla pomagających

Szybka porada prawna dla organizacji i grup nieformalnych

Najnowsze zmiany w prawie

FAQ

Najnowsze zmiany w prawie

Zmiana zasad wydawania zaświadczeń o ochronie czasowej

Aktualizacja: 30.01.2023 Cudzoziemcy niebędący obywatelami Ukrainy, którzy przybyli z terytorium Ukrainy do Polski od 24 lutego 2022 r. i spełniają warunki określone w decyzji wykonawczej Rady UE, czyli których nie dotyczy ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, ale którzy należą do kategorii wysiedleńców wymienionych w decyzji wykonawczej […]

czytaj dalej →

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

W dniu 13 stycznia 2023 r. Sejm uchwalił ostateczny tekst ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (dalej: specustawa). Ustawa zmieniająca specustawę (dalej: nowelizacja) została podpisana przez Prezydenta 25 stycznia 2023 r. Przedstawiamy najważniejsze zmiany, które zostały wprowadzone do specustawy. Termin […]

czytaj dalej →

Rząd skierował do Sejmu projekt zmian w specustawie

W związku z trwającymi w parlamencie pracami nad projektem ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (dalej: specustawa), przedstawiamy przepisy, które najprawdopodobniej ulegną zmianie. Termin 30 dni na złożenie wniosku o nr PESEL Na złożenie wniosku o nadanie nr PESEL obywatel […]

czytaj dalej →