Baza wiedzy (FAQ)

Szkolenia prawne dla pomagających

Szybka porada prawna dla organizacji i grup nieformalnych

Najnowsze zmiany w prawie

FAQ

Najnowsze zmiany w prawie

Planowane zmiany w specustawie – maj 2023

W połowie kwietnia Sejm przyjął Ustawę o zmianie nazw uczelni służb państwowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza także zmiany w specustawie ukraińskiej (ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy […]

czytaj dalej →

Zmiana zasad wydawania zaświadczeń o ochronie czasowej

Aktualizacja: 30.01.2023 Cudzoziemcy niebędący obywatelami Ukrainy, którzy przybyli z terytorium Ukrainy do Polski od 24 lutego 2022 r. i spełniają warunki określone w decyzji wykonawczej Rady UE, czyli których nie dotyczy ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, ale którzy należą do kategorii wysiedleńców wymienionych w decyzji wykonawczej […]

czytaj dalej →

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

W dniu 13 stycznia 2023 r. Sejm uchwalił ostateczny tekst ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (dalej: specustawa). Ustawa zmieniająca specustawę (dalej: nowelizacja) została podpisana przez Prezydenta 25 stycznia 2023 r. Przedstawiamy najważniejsze zmiany, które zostały wprowadzone do specustawy. Termin […]

czytaj dalej →