FAQ

Zmiany w prawie

Dokumenty dzieci w Diia.pl

Od 5 marca 2023 r. uchodźcy z Ukrainy posługujący się aplikacją Diia.pl będą mogli skorzystać z możliwości dopisania danych swojego dziecka. Jest to istotna zmiana zwiększająca bezpieczeństwo i ułatwiająca pobyt obywateli Ukrainy objętych w Polsce ochroną tymczasową. Dotychczas możliwość korzystania z Diia.pl ograniczona była dla osób, które ukończyły 13 rok życia. W obecnym stanie prawnym […]

czytaj dalej →

Planowane zmiany w specustawie – maj 2023

W połowie kwietnia Sejm przyjął Ustawę o zmianie nazw uczelni służb państwowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza także zmiany w specustawie ukraińskiej (ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy […]

czytaj dalej →

Zmiana zasad wydawania zaświadczeń o ochronie czasowej

Aktualizacja: 30.01.2023 Cudzoziemcy niebędący obywatelami Ukrainy, którzy przybyli z terytorium Ukrainy do Polski od 24 lutego 2022 r. i spełniają warunki określone w decyzji wykonawczej Rady UE, czyli których nie dotyczy ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, ale którzy należą do kategorii wysiedleńców wymienionych w decyzji wykonawczej […]

czytaj dalej →