Sortowanie:

Kategoria: Obywatele Ukrainy

Czy obywatel Ukrainy, który wjechał do Polski po 24.02.22 i ma paszport biometryczny może wyjechać na kilka dni do innego kraju UE i potem wrócić do Polski?

Wjechałam do Polski na podstawie ruchu bezwizowego z Ukrainy po 24.02. Nie wystąpiłam o numer PESEL. Czy muszę wyjechać zanim skończy się 90 dni pobytu?

Czy można anulować lub zrezygnować z numeru PESEL?

Czy jestem objęty Specustawą, jeśli nie wystąpiłem o numer PESEL w ciągu 90 dni od wjazdu? Czy mój pobyt jest legalny?

Czy osoba uchodźcza, która już otrzymała ochronę czasową w Niemczech, może otrzymać ją ponownie, ale w Polsce? Oczywiście, rezygnując tym samym z ochrony w Niemczech.

Jestem obywatelem Ukrainy, mieszkam w Hiszpanii. Chcę teraz przeprowadzić się do Polski, wjadę na ruchu bezwizowym. W jaki sposób legalizować swój pobyt oraz pracę, skoro nie obejmie mnie specustawa?

Czy obywatel Ukrainy, który wjechał do Polski po 24.02.22 i ma tylko ukraiński dokument tożsamości może wyjechać na kilka dni do innego kraju UE i potem wrócić do Polski?

Co pracodawca powinien zrobić chcąc zatrudnić obywatela Ukrainy, który wjechał do Polski po 24 lutego, a jakie kroki ma wykonać pracownik, aby zapewnić sobie legalną pracę i pobyt?

Po jakim czasie i na jakich zasadach osoby, które przyjechały do Polski z Ukrainy po 24 lutego będą mogły się ubiegać o status rezydenta?

Mam 16 lat, przyjechałem do Polski po 24 lutego na ukraińskim paszporcie krajowym. Czy mogę teraz wrócić na Ukrainę bez rodziców i żadnych dodatkowych dokumentów?