Co mam zrobić jeśli chcę zrezygnować z ochrony w Polsce?

Obywatel/ka Ukrainy, który/a chce zrezygnować z ochrony czasowej w Polsce może tego dokonać składając stosowne oświadczenie do organu gminy (organu, gdzie wyrabiał/a  numer PESEL). Oświadczenie można również przesłać pocztą, listem poleconym.

Aby poinformować o takim wyjeździe urząd gminy należy złożyć stosowne oświadczenie na urzędowym formularzu (wzór formularza).

W przypadku pobytu poza granicami Polski można to zrobić za pośrednictwem pełnomocnika.

Złożenie tego oświadczenia będzie skutkowało pozbawieniem uprawnień przyznanych w Polsce.

Oświadczenie musi zostać podpisane.

Należy pamiętać, że cudzoziemiec automatycznie straci ochronę czasową jeśli przekroczy zewnętrzną granicę Schengen na okres powyżej 30 dni (nawet jeśli nie złożył takiego oświadczenia). 

Jeżeli natomiast podróżuje wewnątrz Schengen, złożenie takiego oświadczenia jest konieczne, aby zapewnić, że odpowiednia informacja została zarejestrowana przez polskie władze.