Co mogą zrobić rodziny, które uciekły do różnych krajów np. żona z jednym dzieckiem do Polski, a mąż z drugim do innego kraju, jak mogą się teraz połączyć, aby oboje mogli być w Polsce legalnie?

Zgodnie z decyzją wykonawczą Rady (UE) z dnia 4 marca 2022 r. ochroną czasową zostali objęci wysiedleńcy, obywatele Ukrainy, którzy musieli opuścić Ukrainę począwszy od dnia 24 lutego 2022 r., a także wysiedleńcy nie posiadający obywatelstwa ukraińskiego, którzy przed dniem 24 lutego 2022 r. Korzystali z ochrony międzynarodowej lub równoważnej ochrony krajowej w Ukrainie. 

Z ochrony czasowej mogą korzystać także członkowie rodzin wyżej wymienionych kategorii osób. przy czym kategoria członków rodziny jest szeroko definiowana i obejmuje małżonków, jak też osoby pozostające w nieformalnych związkach, małoletnie dzieci, jak również bliskich krewnych, którzy wspólnie zamieszkiwali i pozostawali na częściowym lub całkowitym utrzymaniu osób wcześniej wymienionych.

Zgodnie z powyższymi regulacjami w przypadku rozdzielnia rodziny, gdy część członków rodziny począwszy od 24 lutego 2022 r. uciekła do Polski, a część członków do kraju trzeciego, który nie jest członkiem Unii Europejskiej, osoby, które uciekły do kraju trzeciego, powinne zostać objęte ochroną czasową po dołączeniu do członków swojej rodziny przebywających w Polsce.