Co robić jeżeli szkoła nie chce przyjąć dziecka do szkoły?

Nauka w Polsce jest obowiązkowa do ukończenia 18. roku życia. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. W związku z tym szkoła publiczna nie ma prawa odmówić dziecku zamieszkującemu w rejonie szkoły przyjęcia do niej nawet w trakcie roku szkolnego. Natomiast od szkoły niepublicznej nie wymaga się obowiązkowego przyjmowania każdego ucznia. Dyrektor szkoły może jednak zdecydować o przeprowadzeniu egzaminu klasyfikacyjnego. W przypadku problemów z przyjęciem dziecka do szkoły, należy to zgłosić do organu prowadzącego, czyli w przypadku szkoły publicznej – gminy, na terenie której leży szkoła.

Zgodnie z tzw. specustawą nauczanie dla dzieci z Ukrainy może odbywać się w oddziale przygotowawczym w oparciu o realizowane w szkole programy nauczania dostosowane pod względem potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów.