Co zrobić, gdy matka jest w Polsce a niepełnoletnie dzieci lat na Ukrainie i może do granicy przywieźć je sąsiad. Czy pozwolą dzieciom z ważnymi paszportami, ale bez wiz, i bez rodziców przekroczyć granice?

Fakt, że dzieci są niepełnoletnie nie oznacza, że nie mogą przekroczyć granicy. Małoletni podlegają takiej samej odprawie wjazdowej i wyjazdowej jak osoby dorosłe. 

Dzieci przekraczające polsko-ukraińską granicę powinny posiadać paszport lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający ich tożsamość, a w ich braku – przynajmniej akt urodzenia. 

Jeśli dzieci przekraczają tą granicę samodzielnie, a po stronie polskiej oczekuje na nich rodzic, bardzo pomocne może okazać się przygotowanie notarialnego upoważnienia do przekroczenia granicy przez małoletnich i przekazanie go do placówki, gdzie będą podejmowane czynności odprawy granicznej. Warto też poinformować placówkę Straży Granicznej, iż rodzic oczekuje na małoletnie dzieci po polskiej stronie granicy.  

Jeśli dzieci będą przekraczać granicę z osobą trzecią (np. sąsiadem), przydatne może okazać się sporządzenie notarialnego upoważnienia dla tej osoby do opieki nad tymi dziećmi i przekroczenia przez nie granicy. 

Jeśli nie ma możliwości sporządzenia notarialnego upoważnienia, pomocna może być zwykła pisemna zgoda rodzica na przekroczenie przez dziecko granicy samodzielnie lub z osobą trzecią. Warto pamiętać, iż wielu notariuszy oferuje obecnie bezpłatną pomoc dla obywateli Ukrainy. Polskie władze deklarują, że każda osoba uciekająca z Ukrainy, także dzieci, może wjechać na terytorium Polski. Jeśli dzieci przekraczające polską granicę posiadają paszport biometryczny, mogą wjechać do Polski w ramach ruchu bezwizowego, tj. na okres 90 dni w okresie 180 dni. Jeśli dzieci nie posiadają takiego paszportu, mogą otrzymać specjalną zgodę od Straży Granicznej na przekroczenie polskiej granicy i pobyt w Polsce przez okres 15 dni. W obu przypadkach, legalny pobyt tych dzieci w Polsce będzie przedłużony, jeśli spełniają one warunki określone w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy (więcej informacji tutaj: https://ukraina.interwencjaprawna.pl/ustawa-o-pomocy-obywatelom-ukrainy/).