Co zrobić gdy urząd odmówił przywrócenia statusu UKR informując, że może on być przywrócony tylko raz?

Zasadność tezy dotyczącej ewentualnej jednorazowej możliwości przywrócenia statusu PESEL UKR jest wątpliwa.

Z obowiązujących przepisów wynika, że status ten „może zostać przywrócony” nie ma jednak wskazania, iż przywrócenie to może mieć charakter wyłącznie jednorazowy. 

Organ udzielając takiej informacji powinien więc wskazać podstawę prawną swego twierdzenia lub też dokument potwierdzający taką wykładnię. 

W naszej ocenie trudno znaleźć wytłumaczenie dla takiego stanowiska organu.

Interpretując przepisy zgodnie z celem, jaki przyświecał ustawodawcy, należy dojść do wniosku, że możliwość przywrócenia statusu PESEL UKR powinna mieć charakter wielorazowy.

Z praktyki wiemy, że niestety choć powinno to mieć charakter automatyczny bardzo często przywrócenie statusu PESEL UKR wymaga od zainteresowanego aktywności polegającej na przedłożeniu dokumentów potwierdzających, że pobyt poza granicami Polski nie był dłuższy niż 30 dni. W tej sytuacji sugerujemy wystąpienie do organu straży granicznej o zaświadczenie wskazujące na datę wyjazdu z terytorium Polski i datę ponownego wjazdu do Polski.