Co zrobić po przyjeździe do Polski ukraińskim samochodem?

Informacje ogólne: Na ten moment samochody osób z Ukrainy w praktyce traktowane są jako pojazdy będące w ruchu międzynarodowym na podstawie Konwencji o ruchu drogowym z Wiednia z 1968 roku, którą podpisały i Polska i Ukraina. Pojazd uważa się za będący w ruchu międzynarodowym jeżeli:

1) należy do osoby fizycznej lub prawnej, której stałe miejsce zamieszkania znajduje się poza Polską,

2) nie jest zarejestrowany w Polsce,

3) został czasowo wwieziony do Polski.

Co zrobić po przyjeździe do Polski z ukraińskim samochodem?

Aktualnie w praktyce przyjmuje się, że uchodźcy z Ukrainy spełniają wszystkie te przesłanki, więc po przyjeździe do Polski nie trzeba podejmować żadnych czynności w celu legalizacji pojazdu w kraju przyjazdu. Co więcej, wydaje się że jeżeli komuś uda się zarejestrować pojazd w Polsce, to nie będzie spełniał wszystkich przesłanek do bycia objętym Konwencją, więc rejestracja pojazdu może nie być wskazana. Jeżeli tylko auto spełnia wymagania dopuszczające do jazdy na Ukrainie, jak np. rejestracja auta czy ważne badania techniczne, to na mocy konwencji jest też dopuszczone do jazdy w Polsce.

Czy muszę go gdzieś rejestrować, zmienić lub tłumaczyć dowód rejestracyjny?

Jest to kwestia problematyczna, kierujący pojazdem powinien mieć przy sobie dowód rejestracyjny pojazdu wystawiony w Ukrainie. Jednak według Konwencji dowód ten powinien być spisany w alfabecie łacińskim, aby był uznawany w innych państwach. Patrząc na zdjęcia ukraińskich dowodów rejestracyjnych w internecie, część kluczowe dane wymagane przez Konwencję ma spisane w alfabecie łacińskim, jednak część ma je zapisane w cyrylicy, co może tworzyć problemy z ich uznawaniem. Nie znalazłem w internecie żeby ktoś spotkał się z takim problemem, kwestia ta pojawia się dopiero przy próbie zarejestrowania pojazdu. Jeżeli ktoś chciałby zarejestrować taki pojazd w Polsce, to musiałby przetłumaczyć jego dowód rejestracyjny u tłumacza przysięgłego. Dlatego wydaje się, że w praktyce ukraiński dowód rejestracyjny pojazdu (nawet spisany w całości w cyrylicy) wystarczy do legalnego prowadzenia tego pojazdu. W takim też razie, dowodu rejestracyjnego nie trzeba wymieniać, czy tłumaczyć (kwestia tłumaczenia nie jest do końca pewna ze względu na problem opisany wyżej).

Czy muszę mieć zieloną kartę – ubezpieczenie – a jeśli mam to czy muszę ją przedłużyć?

Każdy pojazd poruszający się po drogach w Polsce musi mieć obowiązkowe ubezpieczenie OC. Takie ubezpieczenie potwierdza Zielona Karta ubezpieczenia, jednak ją można wyrobić wyłącznie jeszcze na terenie Ukrainy, przed przyjazdem do Polski. Jeżeli ktoś przekroczył granicę bez wyrobienia Zielonej Karty, to potrzebuje tzw. ubezpieczenia granicznego OC, wystawianego na okres od 30 do 365 dni. Można je wykupić w punktach na granicy, u ubezpieczyciela, czy przez infolinię. Jeżeli w czasie pobytu w Polsce wygasła Zielona Karta, to także należy wykupić ubezpieczenie graniczne. Warto zwrócić uwagę na to, że niektóre firmy (m. in. Alianz, Warta, PZU, Ergo Hestia) oferują darmowe ubezpieczenie graniczne na 30 dni dla osób wjeżdżających z Ukrainy.

Czy prawo jazdy jest ważne w Polsce, czy muszę je przetłumaczyć, przedłużyć lub wymienić?

Na mocy Konwencji każdy, kto posiada prawo jazdy wystawione w Ukrainie jest też uprawniony do prowadzenia samochodu w Polsce. Jeżeli tylko może prowadzić auto w Ukrainie, to jego prawo jazdy uznawane jest też w Polsce. W przypadku prawa jazdy nie ma problemu z wymogiem alfabetu, w którym jest napisane, ponieważ nie zastosowano takiego wymogu, może być w całości w alfabecie greckim. Prawa jazdy nie trzeba przedłużać, tłumaczyć czy wymieniać. Co do zasady każdy, kto rozpoczął pobyt stały lub czasowy i posługuje się zagranicznym prawem jazdy powinien po 6 miesiącach wymienić prawo jazdy na polskie.

W załączniku dodatkowe informacje.