Co zrobić w przypadku kiedy ukraińskie dokumenty tożsamości tracą ważność lub kiedy w ogóle nie mam takiego dokumentu?

W celu potwierdzenia tożsamości i obywatelstwa Ukrainy obywatelom Ukrainy, którzy przyjechali do Rzeczypospolitej Polskiej w związku z wojskową agresją Rosji na Ukrainę, placówki konsularne Ukrainy w RP będą prowadzić następujące czynności:

  • przedłużenie terminu ważności paszportów zagranicznych obywatelom Ukrainy na okres 5 lat przez wpisanie odpowiedniego zapisu na 5 stronie paszportu
  • wpisanie do paszportów zagranicznych obywatelom Ukrainy danych osobowych dziecka do 18 lat, wraz ze zdjęciem
  • wystawienie zaświadczenia ze zdjęciem, potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo Ukrainy dla obywateli Ukrainy, którzy nie mają paszportów zagranicznych albo żadnych dokumentów tożsamości. Wskazane zaświadczenie przeznaczone jest do identyfikacji obywateli Ukrainy w polskich urzędach i nie uprawnia do przekraczania granicy.

AKTULIZACJA (01.08.2022)

Ze względu na ograniczone zasoby ukraińskich placówek konsularnych w Polsce, Państwowa Służba Migracyjna Ukrainy uruchomiła mobilne punkty paszportowe. Pierwsze z nich stanęły w Warszawie przy centrum handlowym Blue City (al. Jerozolimskie 179).

Dużym ułatwieniem jest to, że rejestracji do punktu dokonuje się online. Więcej informacji o mobilnych punktach paszportowych, formularz rejestracji, spis niezbędnych dokumentów oraz formy płatności znajdują się na stronie: https://bit.ly/3zWEyo1

Po zarejestrowaniu się otrzymamy informację, o której godzinie i do którego punktu należy się zgłosić wraz z niezbędnymi dokumentami.