Co zrobić w sytuacji kiedy właściciel mieszkania zaczyna pobierać zapomogę (40 zł za dzień) a wygania uchodźców z mieszkania. Gdzie się wtedy zgłaszać, co robić?

Świadczenie pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w wysokości 40 złotych za osobę dziennie przyznawane jest za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy będącym beneficjentami „specustawy” i jest wypłacane z dołu.

W sytuacji gdy właściciel mieszkania wygania z niego obywateli Ukrainy, może on otrzymać świadczenie pieniężne tylko za te dni, w których obywatele Ukrainy faktycznie u niego mieszkali i otrzymywali wyżywienie. Po wygonieniu obywateli Ukrainy, świadczenie mu się już nie należy. 

Ponadto, we wniosku o udzielenie tego świadczenia, właściciel musi wskazać okres, na jaki zapewnione zakwaterowanie i wyżywienie. Jeśli wskaże go niezgodnie z prawdą, świadczenie mu nie przysługuje.

By uniknąć pobrania przez właściciela mieszkania nienależnego świadczenia, najlepiej pisemnie poinformować organy gminy odpowiedzialne za wypłatę powyższego świadczenia o utracie przez obywateli Ukrainy zakwaterowania i wyżywienia. 

Obywatele Ukrainy, którzy utracili zakwaterowanie i wyżywienie od osoby prywatnej i potrzebują pomocy w zaspokojeniu tych potrzeb mogą zgłosić się do punktów recepcyjnych (lista punktów recepcyjnych jest dostępna tu: https://www.gov.pl/web/mswia/informacja-dla-uchodzcow-z-ukrainy) lub skorzystać z pomocy organizacji pozarządowych (organizacje pomagające w znalezieniu zakwaterowania są wymienione np. tu: https://publicystyka.ngo.pl/jak-organizacje-spoleczne-pomagaja-osobom-z-ukrainy-przykladowe-ackje).