Członek mojej rodziny zamieszkuje w mieszkaniu kwaterunkowym. Na jakiś czas może przenieść się aby udostępnić miejsce dla potrzebującej rodziny z Ukrainy. Czy w momencie trwania wojny na Ukrainie również obowiązuje podanie do miasta i uzyskanie na to zgody?

Lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy nie mogą być podnajmowane. Można je jedynie oddać w bezpłatne użytkowanie za pisemną zgodą miasta. Miasto może odmówić wydania zgody w określonych przepisami przypadkach. Oddanie mieszkania następuje tylko na czas oznaczony, nie dłuższy niż 3 lata. Wymogi te nie zostały formalnie uchylone w związku z sytuacją na Ukrainie. W Państwa sytuacji najlepiej będzie, jeśli skontaktują się Państwo z urzędem i zapytają, czy urząd będzie gotowy odstąpić lub złagodzić warunki dotyczące oddania w bezpłatne użytkowanie lokalu (np. poprzez umożliwienie wystąpienia o zgodę bez podania danych osobowych osób z Ukrainy, a następnie uzupełnienie tych danych po uzyskaniu zgody).