Czy dzieciom z Ukrainy, a także rodzicowi, z nieważnymi dokumentami, można wyrobić ważne dokumenty tożsamości w Polsce?

W sprawie wyrobienia takich dokumentów konieczny jest kontakt z konsulatem Ukrainy w Polsce.