Czy dziecko obywatela(-lki) Ukrainy, które nie posiada obywatelstwa ukraińskiego może otrzymać PESEL UKR ?

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy wskazuje katalog podmiotów względem, których ma owa ustawa zastosowanie. Oznacza to, że PESEL UKR mogą otrzymać jedynie obywatele(-lki) Ukrainy oraz mężowie i żony niebędący obywatelami(-lkami) polskimi oraz innego państwa UE. W katalogu podmiotów brak jest wskazania na dziecko obywatela Ukrainy, które takiego obywatelstwa nie posiada. Nie ma więc możliwości zarejestrowania takiego dziecka ze statusem UKR.

Warto zaznaczyć, że posiadanie numeru PESEL nie jest obowiązkowe. Pesel można otrzymać po uzyskaniu zameldowania lub w oparciu o nakaz wynikający z konkretnego przepisu prawa. Sam numer PESEL o ile nie jest z dopiskiem UKR nie uprawnia do posiadania  bezpłatnego ubezpieczenia zdrowotnego a co za tym idzie nieodpłatnego korzystania ze świadczeń zdrowotnych.  Jak wynika z danych podanych  przez Ministra Zdrowia Polska nie ma podpisanej umowy z Ukrainą odnośnie współpracy w ochronie zdrowia. Oznacza to, że dziecko powinno mieć wykupione ubezpieczenie prywatne lub korzystać ze świadczeń zdrowotnych odpłatnie. Przyjęcie przez  lekarza bez numeru PESEL nie będzie problematyczne, inną kwestią jest wydanie dla dziecka recepty. Niemniej jak wynika z komunikatu Naczelnej Izby Lekarskiej takie osoby powinny otrzymać receptę w wersji papierowej z numerem kresowym, który będzie skanowany w aptece i umożliwi elektroniczny dostęp do niej pracownikowi apteki. Taka recepta będzie odpłatna.

Warto pamiętać, że mimo, że Specustawa nie uwzględnia dzieci  obywateli(-lek) Ukrainy, to są one objęte ochroną czasową: