Czy i na jakich zasadach osoby, które przyjechały do Polski po 24.02, otrzymały PESEL UKR i upłynął im okres bezwizowy mogą podróżować do krajów UE i wracać do Polski?

Jeśli posiadasz PESEL UKR i masz dostęp do aplikacji mObywatel,  możesz otrzymać elektroniczny dokument pobytowy diia.pl Na podstawie tego dokumentu, możesz podróżować po obszarze Schengen przez 90 dni w każdym 180-dniowym okresie, pod warunkiem, że posiadasz ważny dokument podróży. 

Jeśli nie posiadasz dokumentu elektronicznego diia.pl, a chcesz udać się do innego państwa UE, po wykorzystaniu ruchu bezwizowego, musisz  spełnić warunki wjazdu ustalone przez władze tego kraju. W tym celu najlepiej skonsultować planowaną podróż z przedstawicielstwem konsularnym.