Czy aby uzyskać  świadczenia rodzinne dla uchodźców potrzebny jest akt urodzenia dziecka przetłumaczony na polski?

Jeśli chodzi o dokumenty niezbędne do świadczeń rodzinnych, to zależy od rodzaju świadczenia, o jakie będzie się ubiegać.

Nie jest tak, że w przypadku każdej z form pomocy społecznej ustawodawca wskazał konieczność przedłożenia aktu urodzenia, ale dokument ten jako jedyny może dowodzić, że dziecko pochodzi od danego rodzica i dlatego właśnie tej osobie (temu rodzicowi) przysługują świadczenia na dziecko. Trudno będzie dowieść tę okoliczność w inny sposób (tzn. bez aktu urodzenia).

Jeśli chodzi o obowiązek przetłumaczenia aktu urodzenia i podstawy prawnej w tym zakresie, to, że każdy dokument w postępowaniu przed organem powinien być przetłumaczony, wynika chociażby z faktu, że językiem urzędowym na terytorium Polski jest język polski.

Jeśli nie ma aktu urodzenia należy udać się do ambasady w celu jego uzyskania.

Jeśli jednak akt nigdy nie został sporządzony i nie ma dowodów potwierdzających z całą pewnością datę i miejsce zdarzenia (urodzenia dziecka) najwłaściwszym rozwiązaniem wydaje się ustalenie treści aktu stanu cywilnego w postępowaniu nieprocesowym przed sądem.

Więcej o świadczeniach przysługujących obywatelom Ukrainy poniżej:

https://ukraina.interwencjaprawna.pl/czy-i-kiedy-zgodnie-ze-specustawa-uciekajacym-obywatelom-ukrainy-przysluguja-swiadczenia-rodzinne-jakie-warunki-trzeba-spelnic-na-jaka-pomoc-mozna-liczyc/

Informacja jak obywatel Ukrainy może wyrobić akt urodzenia w Polsce:

https://ukraina.interwencjaprawna.pl/kobieta-urodzila-dziecko-na-ukrainie-ma-tylko-dokument-ze-szpitala-nie-zdazyla-wyrobic-aktu-urodzenia-w-ukrainie-jest-juz-w-pl-gdzie-tutaj-moze-taki-dokument-wyrobic/