Czy jestem objęty Specustawą, jeśli nie wystąpiłem o numer PESEL w ciągu 90 dni od wjazdu? Czy mój pobyt jest legalny?

Aktualizacja: 01.02.2023

Pobyt osoby objętej „specustawą” (tutaj można sprawdzić warunki:https://ukraina.interwencjaprawna.pl/ustawa-o-pomocy-obywatelom-ukrainy/) jest legalny.

Brak złożenia wniosku o numer PESEL nie anuluje legalnego pobytu w Polsce ani nie oznacza, że przestaje być objętym specustawą.