Czy mam prawo do pracy po złożeniu wniosku o status uchodźcy?

Jeśli jesteś obywatelem Ukrainy i jest to Twój pierwszy wniosek o ochronę międzynarodową to możesz legalnie pracować w Polsce. Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przyznaje prawo do pracy wszystkim obywatelom Ukrainy. 

W pozostałych przypadkach przez pierwsze 6 miesięcy trwania postępowania nie możesz legalnie wykonywać pracy. . Jeżeli urzędy nie wydały decyzji w Twojej sprawie przez okres 6 miesięcy i nie wynikało to z Twojej winy, masz prawo do uzyskania zaświadczenia uprawniającego do wykonywania pracy w Polsce podczas postępowania o udzielenie ochrony międzynarodowej.