Czy mogę adoptować dziecko uchodźcę z Ukrainy?

Nie ma możliwości adopcji dzieci z Ukrainy. Dzieci te są w Polsce ze względów bezpieczeństwa. Gdy będzie to możliwe, wrócą do swojego kraju, gdzie o ich przyszłość walczą ich bliscy i krewni. Osoby te na pewno przejmą opiekę nad nimi, jak tylko będzie to możliwe. Formalno-prawnie, żeby przysposobić dziecko, trzeba przejść procedurę adopcyjną i kwalifikację w Ośrodku Adopcyjnym. Żeby dziecko mogło być adoptowane musi być sierotą lub jego rodzice muszą być pozbawieni władzy rodzicielskiej. Sytuacja dzieci uchodźców nie jest nam znana i nie mamy najczęściej żadnych dokumentów prawnych potwierdzających ich status prawny. Żeby adoptować dziecko z innego kraju – kraje te muszą mieć podpisane odpowiednie umowy. Umowa między Polską a Ukrainą zakłada, że adoptowanie dziecka przez polską rodzinę jest możliwe tylko za zgodą strony ukraińskiej. Dodatkowo – w 1995 roku Wysoki Komisarz ds. Uchodźców przy ONZ zabronił adopcji dzieci z krajów objętych wojną. Polska podpisała tzw. memorandum z Ukrainą, gdzie także zobowiązała się do powstrzymania wszelkich działań, które mogłyby znacjonalizować dzieci ukraińskie w Polsce, w tym poprzez adopcję.