Czy mogę, jako najemca mieszkanie, pobrać świadczenie 40 zł za Ukrainkę z dzieckiem, która u mnie mieszka (nie jestem właścicielem i nie jesteśmy rodziną)?

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe może zostać przyznane świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia. 

Warunkiem przyznania świadczenia jest zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski od 24 lutego 2022 r. 

Przepisy prawne nie określają zatem jakie prawo do miejsca zakwaterowania powinna posiadać osoba zapewniający zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy. 

Jednakże w przypadku wynajmowania lokalu mieszkalnego, gdy zapewniający zakwaterowanie jest najemcą lokalu należy zwrócić uwagę na uzgodnienia między nim a wynajmującym odnośnie zasad udostępnienia lokalu osobom trzecim. Często w umowie najmu zawarte są regulacje w tym zakresie – może być na przykład wymagana zgoda właściciela lokalu na zamieszkanie w lokalu przez osoby trzecie. W przypadku nieprzestrzegania warunków umowy najmu najemca może się narazić na negatywne konsekwencje z tego tytułu w tym na wypowiedzenie umowy najmu.

Wnioskujący o świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy powinien także pamiętać, że we wniosku składa oświadczenie, że nie otrzymał dodatkowego wynagrodzenia z tytułu zakwaterowania obywateli Ukrainy, w tym za wynajem. Należy także mieć na uwadze, że gmina, która przyznaje świadczenie pieniężne może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia.