Czy można sprzedać w Polsce samochód zarejestrowany w Ukrainie?

Tak, można sprzedać samochód zarejestrowany w Ukrainie, ale należy pamiętać o kilku istotnych kwestiach. Po pierwsze ukraińskie przepisy nie przewidują konieczności przeglądu technicznego samochodów w kategorii do 3,5 tony. Oznacza to, że nabywca samochodu w Polsce będzie mógł zarejestrować auto po zakupie wyłącznie jeśli samochód przejdzie badanie techniczne według polskich standardów. 

Dodatkowo należy wspomnieć, że osoby przyjeżdżające do Polski na okres krótszy niż 6 miesięcy, czyli podczas pobytu czasowego w kraju Unii Europejskiej, nie muszą rejestrować samochodu w Polsce.

Natomiast w przypadku przebywania w kraju Unii Europejskiej, a więc również w Polsce, przez okres dłuższy niż pół roku korzystasz z pobytu stałego i rejestracja samochodu jest nie tylko możliwa w Polsce, ale obowiązkowa. Samochód należy zarejestrować przed upływem 6 miesięcy od dnia przyjazdu na terytorium RP lub od chwili wyjazdu z kraju zamieszkania. Aby zarejestrować auto z Ukrainy w Polsce, należy przedstawić szereg dokumentów: 

  • świadectwo zgodności – to dokument krajowy lub europejski wydawany przez koncern, który wyprodukował samochód, potwierdzający spełnianie przez niego parametrów technicznych, wymogów bezpieczeństwa i ochrony środowiska;
  • polisa OC – dowód zawarcia umowy ubezpieczeniowej w zakresie OC;
  • dowód opłacenia podatku VAT – zasady dotyczące uiszczenia podatku VAT różnią się zależnie od tego, czy pojazd jest nowy czy używany;
  • dowód dopuszczenia pojazdu do ruchu drogowego – dowód przejścia badania technicznego dopuszczającego pojazd do ruchu drogowego;
  • dokument potwierdzający własność pojazdu;
  • dowód rejestracyjny z kraju pochodzenia;
  • tablice rejestracyjne;
  • karta pojazdu, jeśli została wydana.

Najczęściej dokumenty pojazdu cudzoziemca są sporządzone w języku obcym. Dlatego przy dołączaniu ich do wniosku o rejestrację samochodu w polskim urządzenie należy przedłożyć ich tłumaczenia przysięgłe.